Nyhetsarkiv
En grupp människor i en hörsal med ryggen mot fotografen lyssnar på en person som står framför dem. Bilden är tagen från utsidan av byggnaden.
Seminarieserien Kulturarv i skolan bidrar till bättre samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolan. Genom att gå via lärarna och hjälpa dem med material har aktörerna större möjlighet att nå ut. Foto: (CC BY)

Så kan kulturarvsinstutioner nå ut till lärarna i skolan

Skolan är en viktig målgrupp för de allra flesta museer, och utbudet av program och erbjudanden för skolan är stort. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en vägledning för dig som arbetar på en kulturarvsinstitution och som har till uppgift att arbeta med skolan.

Riksantikvarieämbetet arbetar med att främja samverkan mellan museer och skola. Alla elever har rätt att ta del av kulturarv i sitt lärande, men våra undersökningar visar att det inte är så.

En svårighet handlar om att nå ut och räcka till för alla elever. Vi har sammanställt material och tips hur museer och kulturarvsaktörer kan nå eleverna via deras lärare. Här finns konkreta råd och praktiska exempel på hur du kan nå lärarna med din institutions erbjudanden, digitalt eller fysiskt på plats.

– Genom att dela med sig av kunskap till lärarna och entusiasmera dem att förmedla den vidare kan du indirekt nå många fler elever, säger Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetet. Om du dessutom väljer att samla lärarna digitalt kan du träffa fler vid varje tillfälle och nå ännu fler elever.

Underlätta för lärarna

Det ska vara värt den investerade tiden att delta på en fortbildning. En lärare lider av konstant tidsbrist. När du arrangerar en fortbildning behöver du  underlätta lärarens planeringsarbete. Du kan bidra med fakta och vanliga frågor som elever ställer om ämnet och hur de kan bemötas, eller av färdiga lektionsmaterial som inte kräver ytterligare inläsning eller förberedelse.

Innehållet i vägledningen baseras på arbetssätt som utvecklats på Naturhistoriska riksmuseet. Texterna har skrivits av museipedagog Sara Schesny, som är specialiserad på digital verksamhet och själv har bakgrund som lärare.

Till Lärarfortbildning – ett sätt att nå ut med kunskap

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: