Nyhetsarkiv
Samisk grav med staplade stenar i fjällandskap
Rekonstruktion av samisk grav i Atoklimpen i Tärnaby. Foto: (CC BY)

Delredovisning av uppdraget att utreda förutsättningar för återlämnande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

Riksantikvarieämbetet lämnade den 29 september 2023 in första delen av regeringsuppdraget om återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor.

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av regeringen analyserat hur nuvarande juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningar möjliggör respektive utgör ett hinder för identifiering och återbördande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor. Uppdraget gavs i regleringsbrevet för 2023.

Både hinder och möjligheter för återlämnande

Uppdraget har genomförts i samverkan med bland andra Sametinget, Svenska kyrkan och länsstyrelserna men också med många andra aktörer. Kartläggningen visar att det finns hinder men också flera saker som möjliggör arbetet med återlämnande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor. Arbetet med frågan har pågått under två decennier och har på senare år intensifierats.

Riksantikvarieämbetet kommer att utifrån vad som redovisas i denna rapport att arbeta vidare med uppdraget genom att analysera och beskriva förutsättningarna för ett sammanhållet regelverk. I denna första del har Riksantikvarieämbetet inte lagt några egna förslag.

Det kan komma i del två som ska lämnas in till regeringen mars 2024, som ska utreda förutsättningar för ett samordnat regelverk.

Mer information

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: