Nyhetsarkiv
Bild på en modell av medeltidsstad med vita hus och hamn
70 städer som fick juridisk status av stad under medeltiden finns dokumenterade i skriftserien "Medeltidsstaden". Arkeologiska fynd, byggnader, gravfält och mycket mer finns i rapporterna om respektive stad. Bilden visar en rekonstruktion av Visby. Modellen är gjord av Henry Hallroth. Visby är en av de 70 städer som dokumenterats. Foto: (CC BY-SA)

Medeltida städer i Sverige – nu kan du lättare lära dig mer

Skriftserien ”Medeltidsstaden” har digitaliserats för att underlätta för forskare, arkeologer och andra intresserade att ta del av dokumentationen av de historiska lämningarna från medeltida städer. Skriftserien är också en viktig källa till kunskap för dagens samhällsplanerare.

Stadsarkeologer undersöker de arkeologiska lämningarna som finns i en stad. I tider av snabb omvandling är det viktigt att dokumentera de historiska spåren av livet i städerna. Under 1960- och 70-talen upplevde vi en rivningsvåg och snabb omvandling av svenska städer. Mycket av våra städers historia gick förlorad men det gjordes också insatser för att dokumentera de gamla städerna till eftervärlden.

Medeltidsstaden ett unikt projekt som bevarar städernas historia

En mycket viktig insats för att dokumentera städernas historia var ett projekt som i dagligt tal gick under namnet ”Medeltidsstaden”. Ett hundratal arkeologer och historiker gjorde under åren 1976–1984 ett avgörande arbete med att inventera 70 medeltida städer i Sverige och dokumentera de arkeologiska lämningarna.

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och engagerade de namnkunnigaste experterna på den tiden inom arkeologi och historia såväl som nydisputerade forskare.

Lärdomar för dagens samhällsplanerare, arkeologer och historiker

I höstas samlades några av experterna igen för ett seminarium för att berätta om det unika projektet Medeltidsstaden. Fokus var bland annat: Vad kan vi lära oss av det stora projektet som gjordes, hur kan metodiken tas vidare idag för att dokumentera våra städer inför dagens snabba omvandling?

Seminariet anordnades med anledning av att hela skriftserien Medeltidsstaden nu finns digitaliserad och lätt tillgänglig för alla.

– Vi är glada att kunna erbjuda denna guldgruva digitalt och kostnadsfritt. Vi hoppas att många ska ta del av rapporterna och lära sig mer om de städer som finns dokumenterade. Vi vill även uppmärksamma att de historiska spåren som finns i städer idag också behöver räddas till eftervärlden och att skriftserien kan inspirera till det, säger Marika Andersson Jensen, samordnare för publikationsstöd, Riksantikvarieämbetet.

70 medeltida städer i Sverige finns dokumenterade

Städerna som valdes ut för att dokumenteras i projektet var städer som under medeltiden erhöll juridisk status av stad. Endast städer i det nuvarande Sverige valdes ut men projektet har också fått en finsk motsvarighet. Medeltida städer som nu är en del av Finland, men som fram till 1809 var en del av Sverige, har dokumenterats i ett finskt motsvarande projekt som dock inte finns digitaliserade.

Bild på grävskopa som håller sin skopa ovanför en grav, stensättning
Bilden visar en arkeologisk utgrävning i Skövde 1958. Skövde är en av de 70 medeltida städer som finns beskrivna i rapporter från ”Medeltidsstaden” som nu finns tillgängliga digitalt. Foto: Björn Allard (PDM)

Det här får du veta om varje stad

Varje stad har en egen rapport. I rapporterna beskrivs de äldsta beläggen och tidiga data som finns om staden. Det redovisas systematiskt för stadens byggnader, broar, gator, torg, runstenar, befästningar, gravfält med mera. Arkeologiska observationer och arkeologiska fynd redovisas och analyseras.

All data, kartmaterial och noggranna företeckningar som finns gjorda för respektive stad är en guldgruva för forskare, arkeologer och andra intresserade. Inte minst är de viktiga för de som arbetar med stadsplanering idag.

När du vill veta mer

Boktips om medeltida städer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: