Nyhetsarkiv
Överantikvarie Susanne Thedéen deltog i ett panelsamtal om museer i en omvälvande framtid på konferensen Folk och kultur. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet på Folk och kultur

Vad är egentligen kulturarv och vem ska ta ansvar för det gemensamma kulturarvet? Och vilka förutsättningar har museerna att göra detta? Det var några av frågorna som överantikvarie Susanne Thedéen diskuterade tillsammans med en panel inbjuden av Länsmuseernas samarbetsråd under årets upplaga av konferensen Folk och kultur i Eskilstuna.

– Det är viktigt att få diskutera vad vi menar med kulturarv, samtidigt som vi lyfter frågan om hur kulturarvet ska bevaras, men också användas och utvecklas. Det var också särskilt givande att delta i samtal med så och kunniga paneldeltagare, sammanfattade överantikvarie Susanne Thedéen deltagandet efter programpunkten.

Samtalet leddes av Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd. I panelen deltog även Peter Aronsson, rektor  vid Linnéuniversitetet, historiker och ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, Anders Rydell, journalist och författare, bland annat till boken Plundrarna – hur nazisterna stal Europas konstskatter och Lars Trägårdh, professor i historia och regeringens utredare om kulturkanon.

Tre män och en kvinna, alla i medelåldern, sitter på stolar på en scen. Kvinnan pratar i micken medan de andra lyssnar.
Från vänster: Lars Trägårdh, Anders Rydell, Peter Aronsson och Susanne Thedéen. Foto: (CC BY)

Vad är kulturarv?

En ganska stor del av samtalet handlade om att på olika sätt definiera vad vi menar med kulturarv och att vad kulturarvet är har förändrats över tid. Diskussionen kretsade också kring att kulturarvet är föränderligt och att det ständigt omskapas i förhållande till samtiden. I samtalet lyftes också att det i dagens debatt kan ses en förflyttning från att man talar om en mångfald av kulturarv till att kulturarv allt oftare nämns som en skapare av bredare gemenskap i samhället.

Riksantikvarieämbetet definierar kulturarv som: ”Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.

Museernas förutsättningar

Susanne Thedéen fick frågan hur Riksantikvarieämbetet stöttar museisektorn?

– Vi ska vara stöttande gentemot kulturarvsaktörerna, men vi vill mer än så. Vi ska också vara pådrivande i utvecklingen. Ett sätt vi gör det på är att vi arbetar för museernas digitala omställning. Ett annat sätt är våra initiativ på beredskapsområdet. Att samverka med kulturarvsaktörer och museer inom dessa områden är en prioriterad fråga för oss på Riksantikvarieämbetet, sa Susanne Thedéen.

Politiker frågades ut

Del två av programpunkten bestod av en ny panel med fyra politiker ur kulturutskottet representerande Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, Det samtalet kom till stor del att handla om resursfrågor och prioriteringsfrågor.

När du vill veta mer


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: