Nyhetsarkiv
Flera föremål framför en text med bilder. Borgminiatyrer, kort, benbitar och tygbitar.
Borglådan innehåller bland annat en lärarhandledning, modeller, tygbitar, rollkort, och inte minst originalföremål från utgrävningar som inte skulle sparats på annat sätt. Foto: Regionmuseet/Kristianstad Foto: (CC BY-NC-SA)

Skånes medeltida borgar som i en ask

Riksantikvarieämbetets besöksmål Glimmingehus har tillsammans med Regionmuseet Skåne i Kristianstad tagit fram studielådor för mellanstadiet om medeltida borgar. Lådorna går att låna av lärare och erbjuder elever en möjlighet att föreställa sig livet i, och kring, de medeltida borgarna.

Fredrik Nihlén är museipedagog vid Glimmingehus och han berättar att lådorna kom till efter att lärare flera gånger påtalat för museet att man önskade den typen av material.

– Det handlar om att sänka trösklarna för lärarna. Här får de ett färdigt studiematerial och förhoppningsvis kan det leda till att man använder sig av närområdet i undervisningen. Vi har valt ut fyra borgar, men det finns många fler och inte minst spår av dem i landskapet, säger Fredrik Nihlén.

Och det är ett ambitiöst material man möts av. Lådorna innehåller en lärarhandledning, modeller, tygbitar, rollkort, och inte minst originalföremål från utgrävningar, så kallat restmaterial, i form av djurben och krukskärvor.

– Vi ville bredda fokus från det militära användandet av borgar och fokuserar därför på sociala aspekter. Inte minst har vi velat ha livsvillkoren för barnen i fokus. Med rollkorten får barnen spela olika barn som levde i och kring borgarna med helt olika förutsättningar i sina liv, säger Fredrik Nihlén.

Fyra borgar i fokus

I lärarhandledningen har fyra borgar valts ut från Skånes olika hörn. En av dem är naturligt Nordens bäst bevarade Medeltidsborg: Glimmingehus på Österlen. Från Nordöstra Skåne har man valt Lillö borg vid Helge å, numera en borgruin. Från Nordvästskåne har man valt Kärnan, det innersta försvarstornet i det som en gång var Helsingborgs slott. Och från sydväst föll valet på Lindholmen, utanför Svedala, som idag endast finns kvar som en kulle och en rest av en vallgrav.

Fasaden på borgen Glimmingehus från nordost.
Glimmingehus från nordost. Foto: (CC BY)

Fint samarbete mellan museer

För Glimmingehus har samarbetet med Regionmuseet Skåne varit särskilt roligt. Regionmuseet Skåne i Kristianstad har bred erfarenhet av att ta fram studielådor om olika ämnen och Glimmingehus har specialkunskaper om just medeltida borgar. En lyckad kombination.

– Det är alltid kul att samarbeta med andra museer. Vi har olika ingångar och kunskaper. I det här fallet hade vi verkligen gemensamma intressen med Regionmuseet kring lådorna. Samtidigt har vi lite olika ingångar från våra verksamheter. Samarbetet blev väldigt lyckat, säger Fredrik Nihlén.

Fredrik Nihlén har främst samarbetat med Helén Lilja och Malin Liedberg på Regionmuseet Skåne.

Om Borglådorna

Borglådan är framtagen i samarbete mellan Regionmuseet Skåne i Kristianstad och Glimmingehus/Riksantikvarieämbetet. Lådorna distribueras genom AV Media Skåne.
För de skolor som inte har avtal med AV Media Skåne så finns det möjlighet att ta del av borglådan via ett inbokat uppsök från Regionmuseet eller Glimmingehus.

När du vill veta mer

Glimmingehus

Lärarhandledningen som följer med borglådan

Fler Studielådor – Regionmuseet Skåne

Ett borgtorn i tegel fotograferat nedifrån och upp mot himlen.
En av de fyra borgarna som lyfts fram i borglådan är Kärnan i Helsingborg. Foto: (CC BY)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: