Nyhetsarkiv
En bild på Karlbergs hembygdsgård.
Sveriges Hembygdsförbund tilldelas 1 800 000 kronor ur bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. På bilden Norbergs hembygdsgård i Karlberg. Foto: (CC BY-SA)

4,75 miljoner fördelade till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet har beslutat om årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas årligen för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 24 organisationer har fått stöd 2024.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. Deras engagemang bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

24 organisationer beviljades bidrag

Bidraget går till ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet och bedriver verksamhet av nationellt intresse. Organisationerna är ofta paraplyorganisationer eller andra organisationer som har verksamhet i hela landet.

Totalt sökte 33 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 24 av dessa föreningar beviljas bidrag 2024.

Se hela listan på organisationer som tilldelats medel här:
Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 2024

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: