Nyhetsarkiv
En grusväg på en sommaräng med grönskande träd och två grindstolpar
Riksantikvarieämbetets fördelar bidrag till forskning och utveckling inom kulturarvsområdet. I år kommer nya forskningsprojekt vid de centrala museerna att kunna beviljas medel. Foto: ( CC BY)

Årets utlysning av FoU-medel fokuserar på de centrala museerna

I år riktar Riksantikvarieämbetet utlysningen av FoU-medel för nya forsknings- och utvecklingsprojekt till de centrala museerna. Ansökan öppnas i juni och kommer att avse ettåriga projekt. Fortsatt finansiering kommer också att kunna sökas av de pågående forskningsprojekt som redan fått anslag från Riksantikvarieämbetet, oavsett huvudman.

I år är det endast de centrala museerna som kan ansöka om medel för nya forsknings- och utvecklingsprojekt från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Medel kan sökas för forskning och utveckling enligt de tre fokusområden – kulturarv, krishantering och klimatförändringar; kulturhistoriska värden i rumslig planering, och museernas digitala omställning – som myndigheten slagit fast i sin treåriga satsning för FoU-området för åren 2023–2025. Cirka två miljoner kronor kommer att fördelas till nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Varför kan inte forskare verksamma vid universitet och högskolor söka för nya projekt i år?

Riksantikvarieämbetets treåriga FoU-satsning går mot sitt sista år och just nu pågår ett flertal spännande forsknings- och utvecklingsprojekt vid Sveriges universitet och högskolor som finansieras av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Cirka 15 miljoner kronor beräknas i nuläget fördelas till dessa projekts avslutande år under 2025. De flesta av dessa bedrivs vid universitet och högskolor.

Riksantikvarieämbetet ska enligt regleringsbrevet fördela minst 3,5 miljoner kronor av FoU-anslaget till forsknings- och utvecklingsverksamheten vid centralmuseerna varje år. För att säkerställa att myndigheten kan göra det även nästa år inriktas utlysningen på centralmuseerna i år.

Ansökningsperioden

Mer information om hur du som är forskarutbildad och arbetar vid något av Sveriges centralmuseer ansöker om FOU-medel kommer att finnas tillgänglig när ansökan öppnar i juni 2024. Ansökningstiden pågår till början av oktober 2024. Beslut om fördelning av FoU-medlen sker i januari 2025.

Läs mer om bidrag till forskning och utveckling – FoU

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: