Nyhetsarkiv
En bild på myndighetens budgetunderlag 2025-2027 på ett bord med pennor bredvid.
Riksantikvarieämbetets budgetunderlag till regeringen lyfter bland annat fram behovet av bättre beredskapsplanering i kulturarvssektorn. Foto: (CC BY)

Beredskap, kulturmiljövård och digitalisering i fokus för Riksantikvarieämbetets budgetunderlag

Bättre beredskapsplanering i kulturarvssektorn kräver tillskott av resurser. Det finns fortsatt stora behov inom kulturmiljövården. Arbetet med digitalisering behöver fortsätta och intensifieras. Det, och mycket annat, lyfter Riksantikvarieämbetet fram i årets budgetunderlag till regeringen.

Alla myndigheter ska varje år skicka in ett budgetunderlag till Regeringskansliet. I budgetunderlaget beskriver Riksantikvarieämbetet vilken finansiering myndigheten behöver för de kommande tre åren men framför också önskemål om nya uppdrag. Budgetunderlaget används som underlag för Regeringskansliets arbete med kommande statsbudget.

Peka ut kulturegendom med förstärkt skydd

Liksom förra året trycker Riksantikvarieämbetet på vikten av att det ställs medel till kulturarvssektorns förfogande för att kunna få till en ändamålsenlig beredskapsplanering. Riksantikvarieämbetet lyfter även behovet av ett nytt uppdrag till myndigheten för att kunna inleda arbetet med att peka ut kulturegendom som ska ha förstärkt skydd enligt det andra tilläggsprotokollet till 1954 års Haagkonvention. Riksantikvarieämbetet lämnar även förslag om en treårig satsning på 3D-digitalisering av kulturmiljöer.

I relation till kulturmiljöarbetet upprepar Riksantikvarieämbetet behoven om förstärkning av anslaget för bidrag till kulturmiljövård och framför önskemål om finansiering för digitisering av topografiska serien i myndighetens arkiv. Riksantikvarieämbetet går också tillsammans med Statens fastighetsverk fram med ett förslag om att förändra ansvarsfördelningen i samverkan om beståndet av statliga byggnadsminnens långsiktiga utveckling i syfte att ge Riksantikvarieämbetet en mer drivande roll.

Digitalisering via kultursamordningsmodellen

För att stärka arbetet med kulturarvssektorns digitalisering föreslår Riksantikvarieämbetet en tidsbegränsad satsning, via kultursamverkansmodellen, med syfte att samordna och driva kunskapsutbyte inom digitaliseringsfrågor regionalt. Riksantikvarieämbetet uppmärksammar även regeringen på att det finns outnyttjad potential i verksamheten Kulturarvs-it och ber om en förstärkning av anslaget som finansierar den verksamheten.

Läs hela Riksantikvarieämbetets budgetunderlag till regeringen här:
Riksantikvarieambetets-budgetunderlag-2025_2027.pdf (raa.se)

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: