Nyhetsarkiv
Flygfoto över Kiruna stad vid foten av berget.
Kiruna är en av de städer som ingår i utlysningen "Visioner i Norr, steg 2". Genom att utgå från lokala geografier och utmaningar i sex kommuner ska utlysningen leda till konkreta prototyper som bidrar med nya kunskaper, idéer eller arbetssätt. Foto: (CC BY-SA)

Utlysning för kreativ samhällsbyggnad i norr

Rådet för hållbara städer och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå bjuder in sex tvärdisciplinära team för att skapa hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer, på kort och lång sikt. Utlysningen ”Visioner i norr – steg 2” är den andra inom projektet Visioner i Norr. Ansök senast 4 april.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara platser och bostäder på kort tid samtidigt som vi tar tillvara på befintliga resurser och skapar långsiktigt goda och kvalitativa livsmiljöer? 

Samarbete mellan myndigheter

Riksantikvarieämbetet ingår, tillsammans med fjorton andra myndigheter, i Rådet för hållbara städer. I den omställning som flera av de norrländska kommunerna står inför kan platsernas kulturvärden utgöra en resurs och utgångspunkt för skapandet av hållbara och attraktiva livsmiljöer där människor känner igen sig och vill leva.  

Fristående fortsättning från 2022

Visioner i norr – steg 2 är en fristående del av Visioner: i norr som genomfördes 2022.  Utlysningen syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier.

Den vänder sig till tvärdisciplinära team bestående av minst en person med gestaltningskompetens – såsom arkitekt, designer, antikvarie eller konstnär. Riksantikvarieämbetet ser att den antikvariska kompetensen är en värdefull tillgång i flera av de aktuella fallstudierna, och vi ser fram emot spännande teamsammansättningar.   

Ansökan är öppen till den 4 april 2024. 

Blå bakgrund med de sex städerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå i vit text.
Visioner. Temabild för ”Visioner i norr steg 2” som är en fristående del av ”Visioner: i norr” som genomfördes 2022. Foto: (CC0)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: