Nyhetsarkiv
Händer i vita handskar som håller i mynt
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek förvaltar en stor samling litteratur om mynt som är tillgänglig för alla. Den numismatiska litteraturen är viktig för forskningen vid nya fynd. Nyligen hittades till exempel ett unikt fynd av 170 silvermynt i en grav i Brahekyrkan på Visingsö (bilden). Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets litteratur om mynt och medaljer – en viktig källa för forskningen

Den svenska mynthistorien sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Numismatiken – läran om mynt, sedlar och medaljer – har också gamla anor. Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm har en av norra Europas största litteratursamlingar på området.

Mynt har präglats sedan antiken och äldre tiders betalmedel berättar mycket om gångna tiders samhälle och vardagsliv och utgör en del av vårt gemensamma kulturarv. Vid arkeologiska utgrävningar görs det återkommande fynd av mynt.

Ofta påträffar man enstaka mynt men ibland görs fynd av mer spektakulära slag. Ett aktuellt exempel på ett sådant är den uppmärksammade silverskatt som hittats i en grav på Visingsö nyligen.  Arkeologer från Jönköpings läns museum gjorde ett unikt fynd av 170 silvermynt. En första bedömning av en myntexpert visar att de är från omkring år 1150 till 1180.

Den numismatiska samlingen vid Vitterhetsakademiens bibliotek

För att kunna identifiera mynt, ordna utställningar och bedriva numismatisk forskning behövs numismatisk litteratur. Vitterhetsakademiens biblioteks numismatiska samling, som förvaltas av Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek i Stockholm, började byggas upp redan i slutet av 1700-talet och har sedan dess vuxit till en av norra Europas största.

Samlingen består av cirka 700 hyllmeter trycka böcker, tidskrifter och auktionskataloger samt ett växande elektroniskt bestånd. Ända sedan starten har tillväxt och utveckling skett i ett nära samarbete mellan biblioteket och Kungliga myntkabinettet, numera Ekonomiska museet.

Samlingen är tillgänglig för alla

– Tillgången till numismatisk litteratur är en förutsättning för att numismatisk forskning ska kunna bedrivas, och för att mynt ska kunna identifieras. Här utgör samlingen vid Vitterhetsakademiens bibliotek en närmast unik resurs, säger Henning Hansen, bokhistoriker och forskningsbibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek.

Blå bokhylla med skinnband
Drottning Lovisa Ulrikas numismatiska bibliotek ingår i de numismatiska samlingarna och går att ta del av i specialläsesalen på Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, på Storgatan 43 i Stockholm.  Roger Magnusson (CC BY)

Samlingen är tillgänglig för alla men böckerna finns inte i bibliotekets öppna samlingar utan måste hämtas fram. De elektroniska böckerna och tidskrifterna får man tillgång till genom att registrera sig som låntagare.

– Den som vill läsa och låna ur den numismatiska samlingen är varmt välkommen till biblioteket, men man gör klokt i att i förväg beställa fram det man är intresserad av via bibliotekets katalog eller genom att skriva till bibliotekets e-postadress, säger Carina Bergman, bibliotekarie på Vitterhetsakademiens bibliotek.

Läs mer om numismatik, Vitterhetsakademiens numismatiska samling och om de nya myntfynden på Visingsö på Riksantikvarieämbets K-blogg

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: