Nyhetsarkiv
Stor trapphall sett ovanifrån på ett museum.
På Nationalmuseum i Stockholm den 13 och 14 maj hålls den internationella konferensen Heritage Science Sverige Forum. Experter och forskare från museer, universitet och andra organisationer i Europa och Sverige träffas för att utbyta erfarenheter kring att bevara, skydda och tolka kulturarv. Foto: (CC BY-NC-ND)

Heritage science och tvärvetenskapliga samarbeten för skydd av kulturarv

Heritage science är ett forskningsområde där man samarbetar över både vetenskapliga och geografiska gränser för att skydda och lära av kulturarvet. Den 13 och 14 maj samlas svenska och internationella kulturarvsforskare på Nationalmuseum i Stockholm för en konferens som anordnas av det svenska nätverket Heritage Science Sverige.

Årets upplaga av Heritage Science Sverige forum inleds med passet ”Heritage Science i tider av konflikt”. Två av talarna är forskarna Gunnar Almevik och Jonathan Westin från Göteborgs universitet som kommer direkt till konferensen från ett uppdrag i Ukraina. Där har de med hjälp av olika tekniker dokumenterat de tusentals historiska inskrifterna som finns på väggarna i Sofiakatedralen i Kiev och som nu hotas av pågående krig.

Viktigt med samarbeten inom Heritage science

– Det krävs en rad kompetenser och tekniker för att skydda och långsiktigt bevara historiska föremål och byggnader, men också för att få fram ny information för att bygga kunskapen om hur våra samhällen har vuxit fram, säger Stefan Nilsson, enhetschef för Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet.

– Att skydda kulturarv med hjälp av Heritage science  kräver nära samarbeten mellan flera organisationer, nationellt och internationellt, där alla bidrar med sina pusselbitar till lösningen, fortsätter Stefan Nilsson.

Fyra bilder där olika typer av undersökningar utförs, röntgenfluorescens inför pigmentanalys, provtagning och okulärbesiktning av konstverk och skrifter.
Heritage science. Här olika typer av undersökningar som röntgenfluorescens inför pigmentanalys, provtagning och okulärbesiktning av konstverk och skrifter. Foto: (CC BY)

Årets konferens

Vid årets konferens presenteras olika arbeten, bland annat ett nytt nationellt samarbete för laborativ arkeologi, möjligheterna inom forskning vid de storskaliga anläggningarna MAX IV och ESS samt AI som stöd vid transkribering och tolkning av historiska skrifter.

Även forskning för att minska risken för skador och nedbrytning på museiföremål presenteras samt möjligheterna för internationella samarbeten genom den kommande europeiska forskningsinfrastrukturen E-RIHS.

Nätverket Heritage Science Sverige

Nätverket Heritage Science Sverige syftar till att skapa och stärka samarbeten, nationellt och internationellt. Konferensen är därför också ett tillfälle att lära känna varandra och diskutera möjligheter framåt, mellan forskningsinstitutioner och kulturarvsorganisationer.

Mer om innehållet i konferensen presenteras längre fram i en kommande artikel och en konferenspublikation.

När du vill veta mer

Heritage Science Sweden – Where science and cultural heritage meet

Mötesplats heritage science | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: