Bidra i genomförandet av regionalfondsprogram under programperioden 2021–2027

Riksantikvarieämbetet ska bidra i genomförandet av regionalfondsprogrammen under programperioden 2021–2027. Myndigheten ska, vid behov, även bistå Tillväxtverket i urval av territoriella strategier kopplat till hållbar urban utveckling.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 24 februari 2028.