Regeringsuppdrag

Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra senaste regeringsuppdrag

Exempel på tidigare regeringsuppdrag

  • Distriktsindelning i folkbokföringen
  • Europeiska kulturarvsmärket
  • Europeiska landskapskonventionens perspektiv
  • Farokonventionen
  • ICCROM – Erfarenheter från styrelsearbete
  • Kulturarv och samhällsförändringar i Malmfälten
  • Samverkan kring natur- och kulturreservat
  • Tillgänglighet – allas rätt till kulturarvet