Regeringsuppdrag

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra aktuella regeringsuppdrag

Här finns några av våra aktuella regeringsuppdrag:

Du hittar även fler särskilda uppdrag till oss i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Exempel på rapporterade regeringsuppdrag: