Regeringsuppdrag

Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra senaste regeringsuppdrag

Exempel på tidigare regeringsuppdrag

 • Distriktsindelning i folkbokföringen
 • Europeiska kulturarvsmärket
 • Europeiska landskapskonventionens perspektiv
 • Farokonventionen
 • ICCROM – Erfarenheter från styrelsearbete
 • Kulturarv och samhällsförändringar i Malmfälten
 • Samverkan kring natur- och kulturreservat
 • Tillgänglighet – allas rätt till kulturarvet
 • Skriven av: Eva Fadeel
 • Publicerad: 18 augusti 2017
 • Uppdaterad: 21 november 2017