Bilden visar en fasaden vid ingången på Riksantikvarieämbets kontor i Visby. Framför står ett konstverk i regnbågens färger.
Riksantikvarieämbetets finns bland annat i Visby. Foto: (CC BY)

Regeringsuppdrag

Varje år får Riksantikvarieämbetet uppdrag från regeringen att utreda olika frågor eller att genomföra olika satsningar, utöver de uppdrag som finns i vår instruktion och i olika lagar och förordningar.

Här presenteras några av dessa uppdrag, såväl nu pågående som nyligen genomförda.

Aktuella regeringsuppdrag

Här finns våra aktuella regeringsuppdrag:

Du hittar även särskilda uppdrag och återrapporteringskrav i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets hemsida.

Exempel på återrapporterade regeringsuppdrag: