Regeringsuppdrag

Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra senaste regeringsuppdrag:

Du hittar även information om fler av våra särskilda uppdrag, såsom till exempel Skydd av det rörliga kulturarvet och Tillämpning av museilagen, i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Exempel på tidigare regeringsuppdrag: