Systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

Strategin innebär att uppföljningen av funktionshinderspolitiken ska genomföras av ett antal angivna myndigheter och att Myndigheten för delaktighet ska ge dessa myndigheter stöd i uppföljningsarbetet. Syftet med strategin är att följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet.

Riksantikvarieämbetet, liksom ett 30-tal andra myndigheter, ska följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i respektive myndighets årsredovisning.

Läs mer om uppdraget

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 på Regeringens hemsida.