Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet och ett antal andra myndigheter att under 2021-2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

De nyanlända arbetssökande ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen, men de behöver inte vara inskrivna i etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande nyanlända i dialog med myndigheterna. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.