Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet och ett antal andra myndigheter att under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, i dialog med myndigheterna matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.

Läs mer om uppdraget

Om uppdraget på regeringens webbplats