Svartvit illustration med människor och föremål.
Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Foto: (CC BY)

Att jobba hos oss

Vill du bli en av våra medarbetare? Här hittar du några röster om hur det kan vara att jobba hos oss och lite om vår verksamhet.

Vill du också vara med och göra kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen? Vi är 250 medarbetare inom en stor bredd av yrken som tillsammans jobbar för att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Här jobbar systemvetare, arkivarier, bibliotekarier, kemister, konservatorer, innehållsproducenter och projektledare – för att bara nämna några av alla olika kompetenser som ryms hos oss.

Vi har kontor i Stockholm och Visby och använder modern teknik för att kunna ha möten, konferenser och sköta det dagliga arbetet, även på distans.

Nyfiken på oss?

Är du nyfiken på oss som redan jobbar här? På den här webbsidan möter du några medarbetare som berättar om olika delar av verksamheten och vårt uppdrag. Många av oss taggar också jobbrelaterade bilder i våra privata flöden på instagram med #attjobbapåraä:

Kolla gärna in hela flödet på Insta med hashtaggen #attjobbapåraä.

Några exempel på vad vi gör

Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls. Varje år får vi även uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Vi levandegör kulturarv för skolelever

Här berättar utredaren Charlotte Ahnlund Berg om ett av våra regeringsuppdrag som handlar om hur vi tillsammans med museer jobbar med att levandegöra kulturarv för skolelever.

Utställningsverkstaden skapar innovativa lösningar för museer

Vi arbetar också med teknik- och metodstöd till museer för utveckling av utställningsmediet. Genom vår utställningsverkstad i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.

Oscar Engberg, utställningstekniker vid Riksantikvarieämbetet, berättar om hur det är möjligt att levandegöra en virtuell rundtur med hjälp av en filmad guide.

Vi ska se till att kulturmiljölagen följs

Vi har många handläggare som jobbar med sakfrågor kring kulturarv och kulturmiljöer. Det kan till exempel handla om vad man får göra på sin egen mark eller hur man restaurerar sitt hus. Här får du möta en av dem, Måns Pedersen som är jurist och handläggare och jobbar med kulturarvsbrott och smuggling av kulturföremål mellan länder.

Du kan också hitta fler filmer på tuben

På vår YouTube-kanal finns fler filmer med exempel från vår verksamhet och många inspelade livesändningar från våra konferenser och seminarier. Prenumerera gärna på den. Då missar du inga av våra intervjuer, webbinarier, konferenser eller temavideor. Där hittar du inspiration, information och diskussionsunderlag, allt på temat kulturarv.

www.youtube.com/c/heritageboard

Skärmklipp från Riksantikvarieämbetets youtube-kanal
https://www.youtube.com/c/heritageboard

När du vill veta mer om Riksantikvarieämbetet

 

Är du nyfiken på vad mer vi gör på Riksantikvarieämbetet kan du läsa om vårt uppdrag och våra frågor här.