Detalj från interiör, Kina slottDetalj från interiör, Kina slottFoto: Rickard Sundström (CC BY)

Färgforum

Färgforum är ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar. Nätverkets syfte är att med gemensamma krafter bidra till utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området färgarkeologi.

Bakgrunden till Färgforum är stort intresse för en plattform där de olika yrkesgrupperna som direkt eller indirekt arbetar med färgundersökningar kan mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Läs mer om Färgforum här.

Kontakt: Kathrin Hinrichs Degerblad, 08-5191 8025,
kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se

Dela sidan på