Foto: ( CC BY)

Om Färgforum

Nätverket Färgforums syfte är att med gemensamma krafter bidra till utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området färgarkeologi.

Färgforum är en mötesplats och ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar som skapades 2009.

Då skickade Riksantikvarieämbetet ut en enkät till företag, institutioner och enskilda yrkesutövare som beställer, utför eller bedömer färgarkeologiska undersökningar. Av svaren framkom ett stort intresse för en plattform där de olika yrkesgrupperna som direkt eller indirekt arbetar med färgundersökningar kan mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Detta ledde till bildandet av Färgforum, där vi nu genomfört ett flertal konferenser med olika teman.

Vill du vara med i nätverket?

Vill du vara med på Färgforums e-postlista för information om kommande aktiviteter inom nätverket? Kontakta Kathrin Hinrichs Degerblad.

Nästa Färgforum

Information om var och när Färgforum 2022 arrangeras kommer framöver på dessa sidor.