Logotyp European Heritage Days med karta (tif)Runt om i Europa arrangeras en mängd kulturarvsdagar varje år under hela september månad

Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Vid olika lokala arrangemang runt om i landet visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och berättar historierna kring dessa. Alla som vill är välkomna att medverka med arrangemang dit allmänheten bjuds in till besök och guidning.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Detta initiativ spred sig snart till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det först kallades och därefter Kulturhusens dag fram till 2009. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare till mer än 30 000 lokala evenemang.

Från och med år 2015 utökades evenemanget Kulturarvsdagen med Lilla Kulturarvsdagen som är öppen för alla men vänder sig främst till de arrangörer som kan anordna särskilda aktiviteter för barn- och unga.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för de Europeiska kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och från 2014 även med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Exempel på teman i Sverige:

 • 2017 Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter
 • 2016 Tidens rörelser, om folkrörelser och samhällsengagemang
 • 2015 Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria
 • 2014 I krigens spår
 • 2013 Människors mötesplatser
 • 2012 Under ytan
 • 2011 Gröna platser
 • 2010 Kulturens vägar
 • 2009 Sverige – Finland, en delad historia
 • 2008 Smaka på Husen – rum för framställning, tillredning eller utskänkning av mat och dryck
 • 2007 K-märkt
 • 2006 Möten och avsked
 • 2005 Maritima miljöer
 • 2004 Hus i goda händer
 • 2003 Idrottens miljöer
 • 2002 Rum för religion
 • 2001 Bostad och centrum – vårt moderna kulturarv
 • 2000 Skolhus
 • 1999 Järnvägsmiljöer
 • 1998 Stadens torg
 • 1997 Försvarsbyggnader genom tiderna
 • 1996 Parker och trädgårdar
 • 1995 Industri och hantverk
 • 1994 Nöjen och samling
 • 1993 Hus med historia
 • 1992 Räddade hus!
 • 1991 Personliga hus
 • 1990 Öppet hus, kulturhistoriska byggnader och hus
 • 1989 Öppet hus, offentliga byggnader
 • 1988 Öppet hus, byggnader på landsbygden

Kontakt: Kulturarvsdagen

Se även: European Heritage Days – Europarådets webbplats

Logotyp, kulturarvsdagen

Dela sidan på