Visning av utgrävningarna på Jordbro gravfält

På Jordbro gravfält kommer forntiden nära. Gravfältet är unikt, enormt och välbevarat.

På gravfältet finns en mängd resta stenar, stenformationer och låga kullar. Det vi ser är en begravningsplats från äldre järnålder (500 f kr-550 e Kr). De senaste gravfältsundersökningarna har visat att det även finns gravar från bronsålder på gravfältet. Även nya stenåldersundersökningar har lärt oss mer om området. De har bland annat visat att stenåldersytorna är betydligt större och flera än vad som tidigare varit känt och har daterats till ca 4000-4800 f.Kr. (mesolitikum). Om detta och mycket mer berättar Ann Vinberg, arkeolog på Stiftelsen Kulturmiljövård.

Visningen börjar kl. 13:00 och utgår från anslagstavlan vid gravfältets norra ände vid Gullringsvägen. Guidningen är gratis och tar ca en timme.

Välkommen!

Söndagen den 27 augusti - kl. 13:00-14:00

Besöksinformation

Adress: Jordbro gravfält, Jordbro

Landskap: Södermanland

Tillgänglighet:

Gullringsparkeringen är avgiftsfri och ligger 200 m från ”entrén” till gravfältet. Det finns även asfalterade vägar in i området, men där är det förbjudet att parkera. Det mesta av själva gravfältet ligger på kuperad mark och man rör sig genom området på små slingrande skogsstigar. Toaletter saknas.

Kontakt

Kontaktperson: Ann Vinberg

Telefon/Mobiltelefon: 073-810 72 88

E-post: ann.vinberg@kmmd.se

Arrangörer: Haninge Kommun i samarbete med Stiftelsen Kulturmiljövård

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: