Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning. Foto: Carina Bramstång Plura (CC BY)

Arkeologidagen

Arkeologidagen arrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige. Här hittar du en mängd olika aktiviteter som låter oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter.

Spåren kan berätta

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern. Genom fynden och olika metoder kan arkeologerna tolka och hjälpa oss att förstå mer om oss själva, våra beteenden och hur samhällen formas och utvecklas.

För besökare

Arrangemangen är öppna för alla och det kostar som regel inget, utom i de fall ordinarie entréavgifter tas ut. Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer runt om i Sverige.

Under Arkeologidagen får besökare ett tillfälle till att delta i samtalet och se landskapet med arkeologens ögon. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien, och att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

För arrangörer

Vill du medverka med ett eget arrangemang? Du behöver inte vara expert. Alla som kan anordna ett program med aktiviteter, till exempel en visning, vandring eller föreläsning, som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att medverka. Det kostar inget att medverka som arrangör. Under förra året deltog 45 olika arrangemang i 15 olika landskap runt om i landet.

Hoppas vi ses på Arkeologidagen 2017!

Kontakt: arkeologidagen@raa.se

Dela sidan på