Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning. Foto: Carina Bramstång Plura (CC BY)

Arkeologidagen

Arkeologidagen arrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige. Här hittar du en mängd olika aktiviteter som låter oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Nu har anmälan för arrangörer öppnat!

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern.

Årets Arkeologidag är den 27 augusti

En arkeolog studerar materiella spår från samhällen, människor och djur under olika tidsperioder. Genom fynden och olika metoder kan arkeologen tolka och hjälpa oss att förstå mer om oss själva, våra beteenden och hur samhällen formas och utvecklas. Under Arkeologidagen får besökare ett tillfälle till att delta i samtalet och se landskapet med arkeologens ögon. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien och sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer. Under förra året deltog 45 olika arrangemang i 15 olika landskap runt om i landet.

För besökare

Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer runt om i Sverige. Arrangemangen är öppna för alla och det kostar som regel inget, utom i de fall ordinarie entréavgifter tas ut. Se vilka arrangemang som deltar nära dig.

För arrangörer

Vill du medverka med ett eget arrangemang? Då fyller du i vår anmälan senast den 30 juni. Du behöver inte vara expert. Alla som kan anordna ett program med aktiviteter, till exempel en visning, vandring eller föreläsning, som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att medverka. Det kostar inget att medverka som arrangör. Läs mer i inbjudan om vad det innebär att delta med arrangemang.

Hoppas vi ses på Arkeologidagen 2017!

Kontakt: arkeologidagen@raa.se

Dela sidan på