När då var nu – Forntidens folk och fä; Medeltidens makt och människor

Välkommen till Västmanlands läns museum och till historien om Västmanland. I de permanenta utställningarna om forntiden och medeltiden berättar vi om livet här just då.

När inlandsisen försvann kom de första människorna till Västmanland. Först kom stenålderns jägare och samlare, sen följde många tusen år av invandring. Västmanlänningarna blev bofasta bönder. I slutet av forntiden reste vikingar ut i världen. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. I utställningen har vi försökt att ge liv åt forntidens folk. Tusentals år har gått men ändå var de precis som vi som lever idag. De skrattade och grät. De älskade och sörjde. De hade förhoppningar och drömmar. Vi vill berätta vad människor under forntiden kan ha upplevt och varit med om. Utställningen gör nedslag i Västmanlands forntid. Från de äldsta spåren av människor för snart 7000 år sedan, fram till för 1000 år sedan när järnåldern tar slut. Här kan du se spår efter en stenåldersboplats, känna på hällristningar från bronsåldern och prova på hur man vävde på järnåldern. Kom in och upplev Västmanlands forntid!

När järnålder gick över i medeltid blev folk i Västmanland kristna katoliker. Det byggdes kyrkor överallt. Ny teknik för att tillverka järn utvecklades i Norberg. Järnet från Bergslagen skeppades ut i världen från tre nya västmanländska städer – Västerås, Köping och Arboga. Det vi kallar medeltiden började på 1000-talet och slutade 500 år senare när Gustav Vasa blev kung. Men vad var det som förändrades när forntiden gick över till medeltid? Mycket var sig likt men människorna i Norden blev kristna och det byggdes många kyrkor. Under 500 år var Sverige ett katolskt land. Många av medeltidens kyrkor i Västmanland står kvar än idag. I skogarna i norra Västmanland finns också spår kvar av 100-tals gruvor, hyttor och smedjor från medeltiden. Bergsmännen i Bergslagen hade lärt sig ett bättre sätt att göra järn. Det behövdes järn till både redskap och vapen. Till Västerås, Arboga och Köping kom järnet från Bergslagen. Från städernas hamnar fraktades järnet ut i världen.

Under medeltiden skaffade sig kungen och kyrkan större makt. Större områden slogs ihop under en kung. Det blev början på det vi idag kallar Sverige. Men för de allra flesta västmanlänningar handlade det dagliga livet inte om kungens makt. Det bestod av hårt arbete, oro för barnen och sjukdomar. Men också om vila, fester och drömmar om kärlek.

Gå in i utställningen och besök hyttan djupt inne skogen. Hör röster och känn dofter från en medeltida stad. Upplev färgprakten i kyrkan. Känn på riddarens svärd.

Välkommen in i den myllrande medeltiden!

Söndagen den 27 augusti - kl. 12:00-16:00

Besöksinformation

Adress: Karlsgatan 2, Västerås

Landskap: Västmanland

Tillgänglighet:

Besökare i rullstol och permobil kan ta sig runt överallt i museet. Det finns inga trösklar i byggnaden. Alla dörrar i museerna, utom toalettdörrarna, är automatiserade. Vi har en rullstol som man kan låna. Fråga personalen i Informationen.

Dörrarna till toaletter är utmärkta med kontrastfärger. Skjutdörrar av glas förekommer i utställningsrummen och är då utmärkta med ett svart band i midjehöjd. Vissa utställningar kan upplevas som mörka. Det är tillåtet att ha med ledarhund. I trapporna finns ledstång på båda sidor i två olika höjder.

Besökare med barnvagn kan ta sig runt överallt i museet.

Flera utställningstexter finns även tillgängliga på engelska.

Alla museets publika lokaler kan nås av besökare med olika funktionsnedsättningar.

Samtliga utställningar på Karlsgatan 2 är placerade på bottenplan. Där presenteras även en karta över museerna. Vid sidan av Informationen finns även en taktil utrymningstavla. Informationen på den tavlan står även i punktskrift.

Personer med nedsatt orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert till alla rum utan att passera trappor.

Det är möjligt att vända med en rullstol i samtliga rum. Golven i utställningshallarna består av betonggolv och i vissa fall tygmatta. Låga mattkanter kan förkomma.

Besökare med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer. Utrymningsvägarna är tydligt skyltade och finns i alla utrymmen i museet.

Det finns handikapparkering i anslutning till entrén till museihuset Karlsgatan 2.

Kontakt

Kontaktperson: Besöksservice

Telefon/Mobiltelefon: 021-39 32 22

E-post: karlsgatan2@regionvastmanland.se

Arrangörer: Västmanlands läns museum

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: