Nyhetslista

Visar 1-2 av 2

  • Ny rapport om Förbifart Stockholm och Drottningholm

    Drottningholm. Världsarv i vintertid.

    Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november presenterar Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden. Regeringen har godkänt förbifarten. Men

  • Om Förbifart Stockholm och Drottningholm

    Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november 2016 presenterade Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden. Regeringen har godkänt förbifarten.