Arkeologidagen i Bohuslän

Arkeologidagen äger rum den sista söndagen i augusti. Här kan du under dagen besöka följande arrangemang:

2023

Söndagen den 27 augusti

 

Informationen om arrangemang när de är genomförda kan vara inaktuell och länka till sidor som är borttagna av lokal arrangör.