Arkeologidagen i Lappland

Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. Här kan du under dagen besöka följande arrangemang:

2022

Söndagen den 28 augusti

Informationen om genomförda arrangemang kan vara inaktuell och vidarelänkar till sidor borttagna av lokal arrangör.