Temat i text, i bakgrunden ett illustrerat träd med grenar som slingrar sig.
"Mötas i förändring" är temat för Höstmöte 2022. Vi blickar framåt och reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer. Foto: (CC BY)

Återblick Höstmöte 2022

På höstmötet 2022 blickade vi framåt och reflekterade över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer.

Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2022 arrangerades som en hybridkonferens, med både deltagare på plats på Nalen, mitt i centrala Stockholm, och deltagare digitalt. 

Om temat

Temat “Mötas i förändring” handlar om hur vi med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. 

Samhällets aktörer ställs allt oftare inför nya och oförutsebara händelser. Ett krig har brutit ut i Europa och demokratier är under press. I post-pandemin har vi anpassat oss till nya förutsättningar och lärt oss att ta tillvara möjligheterna  samtidigt som vi hanterar både nya och gamla utmaningar.

Samtidens kulturarvs­arbete har också förändrats, liksom hela aktörskartan. Genom samverkan agerar vi dagligen för att söka samstämmigheter, överbrygga olikheter och hitta hållbara lösningar.

Vilka är de nya förutsättningarna?

Under Höstmötet 2022 vill vi reflektera över erfarenheter i det nya kulturarvsarbetet, blicka framåt och lyfta frågor som:

 • På vilka sätt möjliggör kulturarvet för samhället att utvecklas och hur kan kulturarvsarbetet agera stöd för samhället i dessa tider av ständiga utmaningar?
 • Vad behöver vi aktörer för att kunna agera mer pådrivande och effektivt och bli starkare tillsammans?
 • Hur kan kulturarvsarbetets digitala omställning göra skillnad i samhället?
 • Var står vi om tio år och hur når vi dit?

Du får som vanligt möta inspirerande föredragshållare som bidrar med olika perspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet. Presentation av huvudtalarna finner du längst ner på sidan.

Program

Den första konferensdagen, onsdag den 16 november, låg fokus på utmaningarna i samhällsbyggnadsprocessen och bebyggd miljö och under dag två, torsdag den 17 november, fokuserades på den digitala omställningen i kulturarvsarbetet.

Tisdag 15 november | Inför Höstmötet

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

18.00–21.00 | Kvällsmingel

Kvällsmingel med föreläsning av journalisten Dan Hallemar, välbekant för många genom podcasten Staden, på temat ”Postmodernismen – vad är det och vad är det värt?”.  För var kan detta passa bättre att prata om än på World Trade Center Stockholm, som byggdes 1986–1989?

(Endast för dig som deltar på plats, sänds ej på mötesplattformen.)


Onsdag 16 november | Höstmöte dag 1

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74.

09.00–10.00 | Registrering och morgonkaffe

Nu öppnar vi årets Höstmöte och välkomnar alla mötesdeltagare till Nalen.
Från 09.30 Uppsnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

10.00–10.20 | Höstmötet öppnas och invigs – Stora scenen

Riksantikvarie Joakim Malmström och överantikvarie Susanne Thedéen hälsar välkommen till årets Höstmöte tillsammans med moderator Emil Schön.

Vi är också glada att välkomna vår nya kulturminister Parisa Liljestrand som öppnar årets Höstmöte.

10.20–11.00 | Ett samtal om utmaningarna och möjligheterna i samtidens och framtidens kulturarvsarbete

Inledande samtal om problembilden med utmaningar och möjligheter i samtidens och framtidens kulturarvsarbete. ”Vad behöver vi aktörer för att komma vidare, vilka goda exempel från andra samhällsområden kan vi dra nytta av och inspireras av?”

I samtalet deltar Kieran Long, överintendent ArkDes, Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Karlshamns kommun, ordförande Sveriges Arkitekter, Göran Enander, landshövding Uppsala län, ordförande i Miljömålsrådet, Ann Follin, överintendent Världskulturmuseerna, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd, Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer och Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket. Samtalet leds av riksantikvarie Joakim Malmström.

11.00–12.00 | Om modet att leda

Marie-Luise Ribbnäs, Entira.

Brené Brown är en amerikansk socionom som forskat mycket kring ämnen som sårbarhet, mod, empati och skam, om vilket hon bland annat skrivit många böcker och hållit ett flertal TED-talks.  Denna föreläsning ger oss en presentation av Brené Browns forskning, om vad som utgör ett modigt ledarskap och vad som krävs av genuint modiga människor och organisationer för att utveckla ett arbetsklimat som skapar utveckling, kreativitet och effektivitet. Om att vilja och våga bidra, agera och kliva fram när saker och ting är komplexa och snabbt förändras.

Entira är ett svenskt utbildningsföretag som specialiserat sig på Brené Browns forskning.

12.00–13.00 | Lunch

Från 12.45 Mellansnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

13.00–13.40 | Medskapande omställningsarbete som verktyg

John Holmberg, Chalmers.

FN:s Agenda 2030 är tydlig med att det behövs nya arbetssätt för de komplexa utmaningar samhället står inför. Detta kommer inte minst att påverka de offentliga aktörernas förmåga att arbeta över gränser och samordna olika målbilder. Dessutom kräver en hållbar omställning att de offentliga aktörerna är med från början och många gånger är drivande i omställningsprocesserna.

13.40–14.20 | Innovation som metod för att lösa målkonflikter

Helena Klintström, WSP.

Projektet ”Visioner i norr” initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten. Det är en del i EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designer, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Helena Klintström är processledare vid WSP och berättar om hur och varför Visioner i norr kom till, och om vilka slutsatser man kan dra av denna nya typ av innovationsprocess.

14.20–14.50 | Kaffe

Mellansnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

14.50–16.00 | Parallella spår – dag 1

Med fokus på det europeiska avstampet i samhällsutvecklingen finns fyra parallella spår att välja mellan för dig som är på plats samt två för dig som deltar digitalt. Se parentes.

 • European Green Deal och New European Bauhaus – konsekvenser för kulturmiljö- och kulturarvsarbetet (Stora salen/Digitalt)

  Presentation av EU:s gröna giv och Bauhausinitiativet och hur de implementeras i den nationella samhällsbyggnadsprocessen. Resonemang om konsekvenser för kulturmiljöarbetet och kulturarvsarbetet.

  Medverkande: Carl Bäckstrand, vice vd på White Arkitekter,  Anneli Bergholm Söder, länsråd Gotland och länsstyrelsernas kontaktlänsråd för kulturmiljöfrågor, Torun Hammar, ordförande i kulturmiljörådet vid Sveriges Arkitekter, Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk samt Gustav Hamlund, planarkitekt Bodens kommun.
  Moderator: Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef Riksantikvarieämbetet.

 • EU:s fonder och program – möjligheter för kulturmiljö- och kulturarvsarbetet (Pelarsalen)

  Hur orienterar man sig bland EU:s fonder och program för insatser inom kulturarvsområdet? Vi får exempel från regional nivå hur man kan arbeta för att integrera EU-projekt som en del i det dagliga arbetet och även bli en tydligare aktör i det regionala utvecklingsarbetet.

  Medverkande: Annika Westerberg, Tillväxtverket, Jan Johansson, Västra Götalandsregionen, Ann Traber, Kulturrådet och Maria Kumpula, Region Jämtland/Härjedalen.
  Moderator: Christian Runeby, enhetschef Riksantikvarieämbetet.

 • Om EU-initiativ och kulturarvsbruk (Harlem)

  Om hur kulturarv används när det kopplas till identitet och social hållbarhet, vilka konsekvenser det kan få i praktiken och hur man kan tänka nytt om framtidsfrågor.

  Medverkande: Anders Högberg, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet.
  Moderator: Eric Fugeläng, avdelningschef Riksantikvarieämbetet.

 • EU:s digitala decennium – konsekvenser för kulturmiljö- och kulturarvsarbetet (Digitalt spår)

  Presentation av hur EU:s digitala decennium: Digitala mål för 2030 och En digital framtid för Europa implementeras i den nationella samhällsbyggnadsprocessen. Resonemang om konsekvenser för kulturmiljöarbetet och kulturarvsarbetet.

  Medverkande: Susanne Thedéen, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Fredrik Sandberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna.
  Moderator: Björn Sundberg, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

16.00–16.10 | Paus

Paus och tid för återsamling vid Stora scenen efter de olika spåren.

16.10–16.50 | Postprogg och samplingar i arkitektur och musik

Dan Hallemar och ”DJ 50-spänn” alias Tommie Jönsson.

16.50–17.20 | Utdelning av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Årets förtjänstmedaljör presenteras. Förtjänstmedaljen delas årligen ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården.

17.20–17.30 | Tack för idag – avrundning och mingel

Riksantikvarie Joakim Malmström och överantikvarie Susanne Thedéen reflekterar över dagen tillsammans med moderator Emil Schön . Alla konferensdeltagare som är på plats på Nalen välkomnas därefter att avsluta konferensens första dag i ett gemensamt mingel.

19.00–24.00 | Tillval Middag

För dig som har gjort tillvalet för middag i samband med din anmälan, avslutas kvällen med gemensam middag på Nalen.


Torsdag 17 november – Höstmöte dag 2

Välkommen åter till en ny dag på Nalen.

Från 08.30 Uppsnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

09.00–09.10 | Inledning – Stora scenen

Joakim Malmström och Susanne Thedéen hälsar välkomna till konferensen andra dag.

Vad menas med digital omställning? Varför är den så viktig och vad ska vi ha den till? Hur kan den bidra till ett hållbart samhälle och stärka demokratin och allas delaktighet?

Dagen handlar om samverkan som drivande kraft, om att leda digital transformation, hur verksamheter kan utvecklas och hur målgrupperna kan engageras och interagera genom digitaliseringen av kulturarvet.

09.10–10.00 | The future is collaborative

Esme Ward, director, Manchester Museum.
Föreläsningen hålls på engelska.

Genom att arbeta över sektorsgränserna med forskning, lärande och nya perspektiv förnyar Manchester museum, vid Manchester universitet, sitt uppdrag och sin verksamhet för att bidra till en hållbar värld och till förutsättningarna för social förändring.

10.00–10.30 | Kaffe

Mellansnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

10.30–11.10 | Towards a national collection

Rebecca Bailey, Historic Environment Scotland.
Föreläsningen hålls på engelska.

På vilka sätt möjliggör digitaliseringen av kulturarvet samhällets utveckling, jämlikhet och hållbarhet? Rebecca Bailey berättar om forskningsprogrammet Towards a National Collection. Genom storskalig och samordnad digitalisering av Storbritanniens kulturarv vill man öppna upp samlingar och ger fler möjlighet att ta del av den enorma mängd information som finns på kulturarvsinstitutioner.

Forskningsprogrammet undersöker nya sätt att använda kulturarvsdata i forskning och innovation, i samhället i stort och för människor i hela världen att ta del av och interagera med som en väg att förstå och handskas med den historiska kontext som samlingarna skapats i.

11.10–11.40 | Användardriven verksamhetsutveckling

Daniel Forsman, Stockholms stadsbibliotek.

Den digitala transformationen har satt kunskapsbärande institutioner under ett förändringstryck. Förmågan att omfamna behovet av radikal förändring i ljuset av förändrade beteenden, behov och drivkrafter hos besökarna utgör en mycket svår utmaning. Genom att arbeta systematiskt med en förståelse för besökaren och användarens upplevelse och behov kan vi använda den interna kunskapen för att utveckla tjänster som ligger i linje med det förväntade och vara fortsatt relevanta.

Att verkligen undersöka och förstå sina besökare och sedan använda kunskapen om det för att utveckla verksamheten har stått i centrum för biblioteksutvecklingen vid Stockholms stadsbibliotek de senaste åren, här berättar Daniel Forsman om hur de metoderna vuxit fram och varför.

11.40–12.00 | Nationell strategi för digitalt kulturarv

Björn Sundberg och Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet.

Kulturarvsinstitutionerna ska stå rustade att möta både dagens och framtidens förväntningar från människor och samhälle samt bidra till stärkt demokrati i en digital verklighet. För att kunna använda resurser på ett effektivt sätt och sträva mot gemensamma mål så tar Riksantikvarieämbetet fram en nationell strategi för digitalt kulturarv.

Du får ta del av ett öppet samtal om behovet av en strategi och vad den kommer att innebära för kulturarvssektorn.

12.00–13.00 | Lunch

Från 12.45 Mellansnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

13.00–13.30 | Parallella spår – dag 2

Med fokus på den digitala omställningen under dag 2 finns tre parallella spår att välja mellan för dig som är på plats samt två för dig som deltar digitalt. Se parentes.

 • Digitalisering i praktiken – om nuläget i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen (Stora salen/Digitalt)

  Presentation av aktuella regeringsuppdrag för att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen samt hur dessa hänger samman och kopplar an till några centrala kulturmiljöinitiativ.

  Medverkande: Malin Klintborg, Lantmäteriet.
  Moderator: Tord Klafver, avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet.

 • 3D-digitalisering av kulturarvet – ett omedelbart behov (Pelarsalen)

  I Ukraina dokumenteras just nu hotade byggnader och monument mitt under brinnande krig. I Sverige råder fred men frågor om beredskap och hot mot kulturarvet är högaktuella. EU rekommenderar att allt hotat kulturarv 3D-dokumenteras senast 2030. Vad behöver vi ha på plats för att kunna möta EU:s rekommendation och kan vi lära något av Ukraina?

  Medverkande: Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet och Thomas Hagaeus, Hagaeus Bygghantverk.
  Moderator: Nina Eklöf, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

 • Museipanelen: Hur kan museerna genom digitalisering av kulturarvet bli mer aktiva i samhällsbyggnadsprocessen?
  (Digitalt spår)

  Omvärld & insikt, Riksantikvarieämbetets tjänst för omvärldsbevakning inom museisektorn, bjuder in till ett panelsamtal.

  Medverkande
  : Kerstin Brunnberg, journalist och ordförande Kulturhuset Stadsteatern, Klas Grinell, idéhistoriker och utvecklingsledare på Göteborgs museer och konsthall samt Nils Harnesk, arkeolog och avdelningschef på Norrbottens museum.
  Moderatorer: Fredrik Emdén och Lina Wennersten Bergner, från Omvärldsredaktionen på Riksantikvarieämbetet.

13.30–13.40 | Paus

Paus och tid för återsamling efter de olika spåren.

13.40–14.10 | Leda digital omställning – Vad innebär det?

Marie Andervin och Joakim Jansson, DigJourney.

Vad har digitalisering gemensamt med surfing?, Hur ser en digital transformation ut i realiteten?, Hur gör du för att led din verksamhets omställning?, Hur säkras medarbetarnas delaktighet och engagemang?

Marie Andervin arbetar med att leda digital transformation vid DigJourney, bland annat inom bibliotekssektorn och de kommunala kultur- och fritidsförvaltningarna.

Vilka frågeställningar vill du få besvarade kopplade till din verksamhets digitala transformation? Låt oss starta Höstmötet redan i förväg! Skicka gärna in dina frågor till Marie via denna Mentimeter.

14.10–14.40 | Kaffe

Mellansnack i Kulturarvsstudion, i den digitala sändningen.

14.40–15.30 | Leda digital omställning – Vad innebär det? forts.

15.30–16.00 | Avslutande samtal och tack för i år

Riksantikvarie Joakim Malmström och överantikvarie Susanne Thedéen knyter ihop dagarna och blickar framåt. Vad behövs för att kunna agera mer pådrivande och effektivt och bli starkare tillsammans? Vad vill Riksantikvarieämbetet och var står vi om tio år?

 


Årets huvudtalare

Här presenterar vi några av talarna som du får möta under Höstmöte 2022.

Esme Ward

Sittande kvinna
Esme Ward, Manchester Museum.
Foto: Mia Foster
(CC BY)

Esme Ward, är direktör för Manchester Museum. Hon har skapat en nav för samarbete kring miljöfrågor på museet. Ett arbete där hon upptäckt hur en verksamhet kan lyckas bättre genom att bredda sin uppgift och samarbeta både inom och utom den egna sektorn. Inspiration till tanken om samarbete över sektorsgränserna har Esme Ward bland annat fått från Bangalore i Indien, där hon besökte en samarbets-hub inom tech-sektorn. På ett helt våningsplan samverkade miljöorganisationer och konstnärer i arbete med tech-infrastruktur för att möta Bangalores behov när det gäller klimatförändringarna.

Rebecca Bailey

Kvinna med glasögon framför en vägg med tavlor.
Rebecca Bailey, Historical Environment of Scotland.
Foto: Historical Environment of Scotland
(CC0)

Rebecca Bailey är en erfaren ledare som arbetar med spännande projekt vid Historic Environment Scotland för att engagera människor mer i Storbritanniens samlingar och bättre vårda deras kulturarv. Rebecca Bailey leder forskningsprogrammet Towards a National Collection som tar de första stegen mot en nationell digitalisering av kulturarvet.

Marie-Luise Ribbnäs

Närbild på kvinna i glasögn.
Marie-Luise Ribbnäs, Entira.
Foto: Johan Bauer-Björklund
(CC BY)

Marie-Luise Ribbnäs är verksam vid Entira som arbetar med ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har bred och lång erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation från praktiskt arbete samt strategiskt och visionärt arbete i olika ledningsgrupper. I arbetet ingår bland annat coachning, facilitering och processledning av individer, grupper och organisationer både i det privata näringslivet och i offentlig sektor.

John Holmberg

John Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola.
Foto: Jan Olof Yxell
(CC BY)

John Holmberg är professor i fysisk resursteori och han har även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han är från början teknisk fysiker och utvecklade i sin doktorsavhandling principer för en hållbar framtid, som fick stor internationell spridning genom Det Naturliga Steget.

John Holmberg forskar nu huvudsakligen inom området hållbar omställning och är en av grundarna till Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. John Holmberg har även varit aktiv som rådgivare och expert i på internationell nivå, t ex åt FNs huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030.

Marie Andervin

Marie Andervin i förgrunden. Person i kavaj ur fokus snett bakom henne.
Marie Andervin, DigJourney. 
Foto: Niklas Palmklint
(CC BY)

Marie Andervin, transformationsledare, grundare DigJourney och författare till boken Att leda digital transformation. Hon har sedan 2016 arbetat med att leda digital transformation, bland annat inom bibliotekssektorn och de kommunala kultur och fritidsförvaltningarna.

Idag arbetar Marie Andervin med att utbilda 600 chefer och ledare inom offentlig sektor samt utvecklar ett metodisk och strukturerat stöd för kommuners omställningsfunktioner för att leda kommunens transformation till en klimatneutral stad.

 

Återblick till tidigare höstmöten

Här hittar du filmer, teman och information om talare och program från tidigare års höstmöten.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Ej kategoriserad