Logo Creating Green Cities 2023 (PDM)

Creating Green Cities

Inom ramen för sitt ordförandeskap i EU lyfter Sverige frågor om gröna städer. Till konferensen Creating Green Cities den 14–15 juni bjuder Sverige in aktörer från hela Europa för att tillsammans dela kunskap och tänka nytt kring skapande av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Konferensen tar utgångspunkt från den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad. På konferensen kommer kopplingar mellan visionen om den gröna staden, initiativ som New European Bauhaus och klimatneutrala och smarta städer att utforskas. Detta i syfte att visa fördelarna med att integrera flera perspektiv i strävan efter en hållbarare stad. Konferensens mål är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och diskutera ”next practices”.

– Det ska bli mycket intressant att ta del av konferensen eftersom kulturmiljövärdena är en given resurs i urban utveckling. Stadens kulturmiljöer är en betydande faktor för att kunna skapa attraktiva städer med långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva, säger Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet som representerar myndigheten på konferensen.

Konferensen är en del av Sveriges EU-ordförandeskap 2023 och Riksantikvarieämbetet är med som samarbetspart och arrangerar en punkt under onsdagen om ”Circularity and energy savings in the existing built environment of the green city” där Tor Broström, professor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, är med och föreläser.

Konferensprogrammet erbjuder även andra internationella föreläsare, tvärsektoriella panelsamtal, valbara parallella sessioner, fördjupningsseminarier och mycket mer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ger konferensen möjlighet att stärka europeiska band och nätverk. Något som kan gynna skapandet av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer.

Se programmet och anmäl dig här.

Välkommen att delta!

Arrangörer är Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium samt i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer Hållbar Stad, där Riksantikvarieämbetet ingår.

 

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt med föranmälan
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium