Grön bakgrund med vitt nätverk på, text/logotyp för Digitala museilyftet
Digitala museilyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för museer Foto: (CC BY)

Digitala museilyftet | Ledarskapsutbildning

En heldagsutbildning för chefer och ledare på Stockholms centralmuseer om förändrings- och innovationsledning kopplat till museernas digitala omställning.

Digitala museilyftets ledarskapsutbildning inleds med en heldagsutbildning med forskare och experter inom området för digitalisering. Föreläsarna kommer att utforska kopplingarna mellan museernas uppdrag och digitalisering, och diskutera de möjligheter och utmaningar som chefer inom museisektorn står inför. Detta evenemang riktar sig till chefer och ledare som är anställda på centralmuseerna i Stockholms region.

 

Om Digitala museilyftet

Digitala museilyftet är ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos museipersonal för att stödja museerna i deras digitala omställning. Ledarskapsutbildningen är den första av projektets tre utbildningar. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden som ett regionbaserat kompetensutvecklingsprojekt, därav avgränsningen till Stockholms centralmuseer. Kurserna kommer på sikt spridas nationellt. Läs mer om Digitala museilyftet här. 

Evenemangsinformation

Plats: Tekniska museet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium