Röntgenbild av 6 olika stora pilspetsar.
Röntgenbild på pilspetsar / Radioprahic image of historical arrows found close to Loktačohkka, Sweden. Foto: (CC BY)

FAIR data för Heritage Science seminarium

Den digitala revolutionen har medfört helt nya möjligheter för forskningen, men också utmaningar kring långsiktigt bevarande och användbarhet. Det har lett till ökade krav på att digitala forskningsresultat ska följa FAIR data principerna: sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara.

På seminariet presenterar Åsa M Larsson från Riksantikvarieämbetet och Barbro Bornsäter från  Uppsala universitetsbibliotek resultat från FoU-projektet FAIR data för Heritage Science, som genomfördes av Riksantikvarieämbetet under 2022.

Projektet har tagit fram en guide för god data-praktik, samt gjort ett urval av kontrollerade vokabulärer som är relevanta för tvärvetenskaplig kulturarvsforskning. Potentialen i denna typ av data för forskningsinfrastrukturer som Swedigarch kommer också att presenteras. Diskussion om utmaningarna med att göra data från forskning på musei- och arkivsamlingar FAIR.

Seminariet ges på engelska.

Anmäl dig här

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig (på engelska)

(Alla rättigheter förbehålles)

Seminariet arrangeras i samarbete med Swedigarch – nationell infrastruktur för digital arkeologi och Uppsala universitetsbibliotek.

Larsson, Å. M., & Bornsäter, B. (2023). FAIR data för Heritage Science . Utvecklad praktik för öppna forskningsdata . Rapport från ett FoU-projekt. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-8281

 

Evenemangsinformation

Plats: Teams
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium