LItet barn med utsträckta händer tittar med glädje på en blomma.
Social hållbarhet innefattar människors livsbetingelser i samhället. Foto: (CC BY)

K-samtal: Vad är social hållbarhet för museer?

I detta samtal ska vi bena i begreppet social hållbarhet. Är begreppet användbart för museer, och hur används det på museerna idag?

Hållbarhet är på allas läppar, men det kan vara svårt att förstå vad som egentligen avses med orden. Har de någon verklig betydelse för det egna arbetet? I samtalet fokuserar vi på den hållbarhetsaspekt som har att göra med människors livsbetingelser, social hållbarhet, och kopplar begreppet till museernas vardagliga arbete.

När: 5 april
Var: Digitalt via zoom

Med oss i samtalet har vi Pia Edqvist, konservator vid Historisk museum i Oslo och ansvarig för frågor om social hållbarhet inom Ki Culture, Jennie Schaeffer, Länsmuseichef vid Västmanlands Läns Museum, Hanna Malmsten, masterstudent i Globala studier vid Göteborgs universitet, Josefin Floberg, chef för utställningsenheten vid Malmö museer och Mårten Jansson, projektledare vid Statens Historiska museer. Idén till samtalet har tagits fram tillsammans med Nätverket för hållbar utställningsproduktion, som ni kommer få höra mer om under samtalet. Fler samtalsdeltagare kan tillkomma.

Samtalet har spelats in och kan ses i efterhand.

Läs mer

På webbsidan hos Institutet för språk och folkminnen (ISOF) finns en lista med hållbarhetstermer. Här finns även social hållbarhet beskrivet under termen ”hållbarhet”. Begreppet innefattar exempelvis “hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan grupper av människor.”

Läs också

Läs mer om tidigare och kommande samtal: raa.se/k-samtal

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Webbinarium