Detalj, kåta Bartjan Foto: ( CC BY)

Kulturarv i ett förändrat klimat-workshop

Workshopen kommer att diskutera klimatutmaningarna för Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för Bartjan utifrån en riskbedömning av kulturmiljön (workshop del 1) i ett förändrat klimat. Att diskutera frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik.

Målgrupp är samebyn Tossåsen och omkringliggande samebyar, kommunen och andra aktörer som förvaltar, planerar eller utvecklar miljöer med kultur- och naturvärden. Arbetar du med destinationsutveckling, tillväxtfrågor, hållbar utveckling och bebyggelse- och landskapsfrågor kan workshopen vara intressant för dig!

Projektet Adapt Northern Heritage genom Riksantikvaren i Norge och Riksantikvarieämbetet i Sverige tillsammans med Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum arrangerar. Medverkar gör även representanter från Tossåsen sameby, Bergs kommun och Länsstyrelsen Jämtland. Inledning av arrangörer, syfte med dagen. Följs av tematiska, korta presentationer och gruppdiskussioner kopplat till temat. Ur programmet:

09.15 -10.30 Tema 1 Jämtland-regionens klimatutmaningar

10.45-12.00 Tema 2 Förändringar i användningen och i kulturlandskapet till följd av ett förändrat klimat

13.00-14.30 Tema 3 Planer och åtgärder för klimatanpassning

Läs mer om programpunkterna och hur du anmäler dig här: Inbjudan workshop 2019 Bartjan

Läs mer om Bartjan och de utmaningar sommarvistet står inför i Gaaltijes rapport från workshopen del 1, 2018: http://www.gaaltije.se/verksamhet/samiska-kulturmiljoer-i-ett-forandrat-klimat/

Anmälan till therese.sonehag@raa.se senast 20/8 2019, ange ev. specialkost.

Evenemangsinformation

Plats: Svenstavik, Tingshuset i Bergs kommun, Jämtland.
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Workshop