Nätverksträff immersiva medier 6-7 oktober-2020
Nätverksträff immersiva medier 6-7 oktober-2020

Nätverksträff immersiva medier 6-7 oktober, 2020

Nätverksträffen är genomförd och här kan du ta del av presentationer från träffen:

“Alla Kan Innovera!” – En museal VR-utställning för tre deltagare – PDF
Att använda spel i undervisning och när sker lärande? – PDF
Distansbesök med ‘Robbitar’ – en ny interaktion mellan museum och besökare – PDF
En seende plats – att koppla samman fysiska och virtuella rum – PDF
ENTER Mölndal – Upplev platsen via din mobil – PDF

Om du vill ha tillgång till videoinspelningarna från träffen så kontakta Oscar Engberg, oscar.engberg@raa.se

Tema för denna 5:e nätverksträff är stadsplanering och kulturmiljö. Samla dina kollegor för att ta del av diskussioner och presentationer kring de immersiva mediernas möjligheter att bidra till stadsutveckling, museernas interaktion med sin publik och visualiseringar av kulturarvets olika uttryck.

Göteborgs stadsmuseum är värd och arrangör tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Kulturarvsinkubatorn.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker online via Zoom.

Länk till anmälan

Information om nätverket och tidigare träffar: https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/natverket-for-immersiva-medier/

Program:

Dag 1 – pass 1 – tisdag 6/10 kl 09.00-12.00
Stadsutveckling och kulturmiljöer
Kulturmiljöer bidrar till stadens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö. De olika immersiva och virtuella möjligheterna erbjuder helt nya sätt att justera, förstå och experimentera med detaljer i stadsmiljön och större satsningar innan de byggs i verkligheten.
Tider Ansvarig för programpunkten
09.00 Välkomna till nätverksträff #5 – dag 1 pass 1
Intro till programmet
Maja Björk Lindahl, utställningsproducent vid Göteborgs stadsmuseum

Johan Lindblom, kommunikatör vid Göteborgs stadsmuseum

Pär Jonsson Riksantikvarieämbetet

09.15 – 10.00 Göteborgs digitala tvilling

En 3D-modell av hela kommunen växer fram där det mesta av infrastrukturen som finns i verkligheten har sin digitala kopia.

Eric Jeansson, geodatastrateg vid Göteborgs Stadsbyggnadskontor
10.00 – 10.30 1600-talets Göteborg i 3D

En virtuell 1600-talsmodell av Göteborg är framtagen. Vad är nyttan med att visualisera den i VR

Tom Wennberg, antikvarie/historisk arkeolog vid Göteborgs stadsmuseum

Eric Jeansson, Göteborgs stadsbyggnadskontor,

William Illsley, Göteborgs universitet

10.30 – 10.50 Kaffepaus
10.50 – 11.30 Att använda spel i undervisning och när sker lärande?

Erfarenheter från att använda Minecraft för att lära sig om historiska platser, kulturmiljöer och städer samt planer på att bygga ett spel baserat på 1600-talsmodellen av Göteborg, men även om dilemman med att använda spel i lärandesyfte.

Felix Gyllenstig Serrao, utvecklingsledare vid Göteborgsregionen
11.30 – 12.00 Öppet lunchhäng med diskussion kring stadsutveckling och kulturmiljöer

Hur kan städer utvecklas och hur kan våra stora samhällsutmaningar mötas eller kanske rent av lösas med immersiva medier?

Hur kan kulturmiljöer mer eller bättre integreras i våra moderna och framtida samhällen?

12.00-13.00 Lunchpaus
Dag 1 – pass 2 – tisdag 6/10 kl  13.00-16.15
Visualisering av digitalt och digitaliserat kulturarv
Kunskapen och tillgången till visuellt material från vår samtid och historia är värdefulla möjligheter för människor att orientera sig i sina livsmiljöer och liv och för samhällssystemens förmåga att förstå hur människor på riktigt använder kulturmiljöer och städer.

Kulturlivet och samhällsbyggnadssystemen samverkar för att på olika sätt visualisera det rika kulturarv som från början är linsbaserat eller digitaliserat. Immersiva medier som VR är viktiga nycklar här, men även redan kända eller anade hybrider mellan medier och mellan det virtuella och det verkliga.

13.00 – 13.05 Välkomna till nätverksträff #5 – dag 1 pass 2 Göteborgs stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet
13.05 – 13.45 GPS400 – Bildmediers immersiva och narrativa potential 

Erfarenheter från projekt som utifrån arkivinformation genomför samverkande visuell forskning om kulturarvets roll, funktion och användning i Göteborg över tid. För- och nackdelar med bildmediers immersiva och narrativa potential diskuteras.

Mats Jönsson, professor vid Centrum för samverkande visuell forskning, Göteborgs universitet

Karl-Magnus Johansson, arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg

13.45 -14.15 Design av virtuella miljöer

Forskning kring form, ljus och färg i visualiseringar och virtuella miljöer

Monica Billger, professor och viceprefekt forskarutbildning vid Chalmers
14.15 14.30 Kaffepaus
14.30 – 15.10 En seende plats – att koppla samman fysiska och virtuella rum

I upplevelser och utformningen av rummet möter vi både verklighet och virtualitet. Men hur tolkas förhållandet mellan verkligt och virtuellt?  Hur kan forskare och designers bidra till att lösa den fysiskt-virtuella klyftan.

Josef har i sin avhandling undersökt relationerna mellan det fysiska och det virtuella och prövat sätt att ansluta fysiskt och virtuellt utrymme, både i teori och praktik.

Josef Wideström, PhD. M.Arch, lärare i interaktionsdesign vid Chalmers
15.10 – 15.45 Medeltiden i nytt ljus

Experiment med projektionsbaserad immersiv teknik. Upplevelsen i Helge Ands ruin i Visby berättar ruinens historia – från att den ursprungliga kyrkan byggdes på 1200-talet, tills den blev ruin på 1500-talet, för att några århundraden senare återuppstå som turistattraktion och senare världsarv.

Viktor Lindbäck, Riksantikvarieämbetet

Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet

15.45 – 16.15 TBA
ca 16.15 Slut för idag
Dag 2 – pass 1 – onsdag 7/10 9.00 – 12.00
Museernas dialog med sin omvärld och sin publik
Målgruppsinriktat verksamhet och en nära dialog med sin publik över tid är en förutsättning för museer att vara relevanta och skapa mervärde för sina samhällen. Museer har förmågan att spegla och påverka samhällena de finns i, men även erbjuda trygga mötesplatser och scener för andras behov av aktion. Immersiva medier har under museihistorien varit effektfulla verktyg för dialog och kontakt med omvärlden. Mer än någonsin idag.
09.00 Välkomna till nätverksträff #5 – dag 2 pass 1
09.10 – 09.45 ENTER Mölndal – Upplev platsen via din mobil

ENTER Mölndal är resultatet av projektet Gestaltade platser, medskapande historia i närmiljön som drevs av Mölndals stadsmuseum 2017-2019 i samarbete med Research Institutes of Sweden och Marika Hedemyr Projects

Christine Caux Gustafsson, antikvarie och Clara Vollrathson kommunikatör vid Mölndals stadsmuseum.

Marika Hedemyr, Marika Hedemyr Projects

Jacob Michelsen, RISE Research Institutes of Sweden

09.45 – 10.20 “Alla Kan Innovera!” – En museal VR-utställning för tre deltagare

Under 2019 så utvecklade och testade Borås Museum tillsammans med RISE Interactive en prototyp på en interaktiv VR-upplevelse för tre deltagare samtidigt i museal kontext – “Alla Kan Innovera!”. Den hade som mål att förmedla innovationshistoria, avdramatisera innovationsbegreppet, skapa nyfikenhet kring naturvetenskap och teknik, samt uppmuntra barn och unga att bli innovatörer.

Frida Andersson, intendent för digitalt kulturarv och strategisk stadsutveckling vid Borås Museum

Gabriella Di Feola och Fredrik Trella, RISE Research Institutes of Sweden

10.20 – 10.40 Paus
10.40 – 11.15 RE:USE – en immersiv utställning med inkluderade hybrida förmedlingstekniker

RE:USE var en immersiv utställning, där analoga och digitala förmedlingstekniker blandades. Vad gick bra och mindre bra och hur kan vi bli ännu bättre på att arbeta relationsskapande.

Jienny Gillerstedt, utställningsproducent vid Bohusläns museum

11.15 – 12.00 Distansbesök med ‘Robbitar’ – en ny interaktion mellan museum och besökare

En överlevnadsfaktor för museer är en nära dialog med sin publik, och en ständig förståelse för omvärlden. I tider av pandemi så uppstår nya sätt att mötas, och vissa ändringar i människors resemönster kan komma att bestå i framtiden. Distansrobotar på museum skapar möjligheter för nya typer av interaktioner mellan museum och besökare, samt besökare emellan, och är något som kan skapa ett mervärde även post-corona.

Gabriella Di Feola och Fredrik Trella, RISE Research Institutes of Sweden

Jienny Gillerstedt och Christina Toreld, Bohusläns museum

Jonte Nynäs, konstpedagog vid Nordiska Akvarellmuseet

Representant från Göteborgs stadsmuseum

Ca 12.00 Avslut och överlämning till nästa arrangör av nätverksträff Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet

Evenemangsinformation

Plats: ONLINE
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens