Vävd tapet. Motivet visar krigare med rustning och svärd. Svartvit bild.
Vävd tapet. Pietaskatalogen. 1909-1910. Foto: (PDM)

Onsdagskväll i Östra stallet: ”Agnes Branting – en pionjär inom svensk textilhistoria och textilkonservering ”

Margareta Ridderstedt, tidigare textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, berättar om Agnes Branting. På vilket sätt var hon nyskapande och kan ses som en pionjär inom svensk textilhistorisk forskning och konservering av kyrkliga textilier?

Varannan onsdagskväll kl. 17.30 bjuder Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek in till föreläsningar och samtal om olika ämnen eller öppna magasinsvisningar. 

Onsdag 19 april: ”Agnes Branting – en pionjär inom svensk textilhistoria, textilkonservering och förnyelsen av liturgiska textilier” – Margareta Ridderstedt

Agnes Branting (1862 – ­1930 ) var en förgrundsfigur inom svensk textilhistoria vid tiden runt förra sekelskiftet, både som företagsledare, textilkonstnär och textilforskare. Inte minst får man se henne som ledande inom förnyelsen av de liturgiska textilierna och textilkonserveringen i Sverige. Hon initierade textilateljén Licium 1904 och konserveringsföreningen Pietas 1908. Pietas utvecklades senare till Riksantikvarieämbetets textilkonservering.

Från början av 1900-talet går textilhistoriska, bevarande och nyskapande upp­gifter hand i hand. Redan från början insåg Agnes Branting vikten av noggrann dokumentation både i bild och text av föremålen och åtgärderna. I Pietaskatalogen beskrevs såväl föremålet som de åtgärder som vidtagits kompletterat med fotografier före och efter konservering. Den finns nu i Riksantikvarieämbetets arkiv och innehåller ca 7500 konserveringsrapporter från 1908–2008. Fram till år 1930 hade 1270 konserveringar genomförts. Detta arbete gav Agnes Branting möjlighet att ingående studera många äldre kyrkotextilier som blev grunden till hennes banbrytande historiska textilforskning.

Bild på Margareta Ridderstedt som håller i en bok
Margareta Ridderstedt.Foto: Gunnar Ridderstedt (CC BY)

Margareta Ridderstedt, Leksand, är fil dr i konstvetenskap. Hon har tidigare varit länshemslöjdskonsulent i Gävleborgs län, textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Historiska museet.

Läs mer

Hela programmet för vårens “Onsdagskvällar i Östra stallet” och mer om den publika programverksamheten hos Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns på: raa.se/motesplats-arkiv-och-bibliotek

Evenemangsinformation

Plats: Storgatan 43, Stockholm, Östra stallet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang