Akvarell med utsikt över Älvkarlebyfallen
Älvkarlebyfallen, Elias Martin, 1798. Akvarell. Foto: (PDM)

Onsdagskväll i Östra stallet: ”Ja, vi elsker dette landet – på spaning efter skandinavistiska strömningar i Schering Rosenhanes samlingar”

Den 17 maj berättar bokhistoriker Henning Hansen om Schering Rosenhanes samlingar vid Vitterhetsakademiens bibliotek. Dagen till ära står objekt med norsk och skandinavistisk tematik i fokus.

Varannan onsdagskväll kl. 17.30 bjuder Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek in till föreläsningar och samtal om olika ämnen eller öppna magasinsvisningar. 

Onsdag 17 maj: ”Ja, vi elsker dette landet – på spaning efter skandinavistiska strömningar i Schering Rosenhanes samlingar”

År 1809 skakades Sverige i sina grundvalar av förlusten av den östra rikshalvan. För en historiker och samlare som friherre Schering Rosenhane (1754–1812), uppvuxen under frihetstiden men medlem av en släkt som satt djupa avtryck i stormaktstidens samhälle, så måste händelseutvecklingen upplevts som omvälvande. Rosenhane hann aldrig uppleva unionsstridigheterna med Norge, den sista inter-skandinaviska väpnade konflikten, men det är fullt möjligt att han hunnit komma i beröring med den skandinavistiska idén, som börjat vinna mark i Danmark redan under 1700-talets slut.

Föredraget tar sin utgångspunkt i de Rosenhaneska samlingarna vid Vitterhetsakademiens bibliotek och ämnar söka efter embryon till de skandinavistiska programidéerna bland samlingens böcker och planscher. Var går skiljelinjen mellan ett intresse för Nordens historia och en mer politiskt orienterad samarbetsidé, på tvärs av nationsgränserna? Hur var synen på Norge hos en historiskt bevandrad ämbetsman? Fanns det plats för skandinavistiska idéer i den gustavianska tankesfären?

Porträttbild, man med kavaj och glasögon, står i naturen.
Henning Hansen.Foto: Linnea Nordström (CC BY)

Henning Hansen är bokhistoriker och forskningsbibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet.

Läs mer

Hela programmet för vårens “Onsdagskvällar i Östra stallet” och mer om den publika programverksamheten hos Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns på: raa.se/motesplats-arkiv-och-bibliotek

Evenemangsinformation

Plats: Storgatan 43, Stockholm, Östra stallet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang