Man som sitter i en mjölkkärra på en väg.
Hallandsåsen vid Båstad, mjölkkärra. Foto: (PDM)

Onsdagskväll i Östra stallet: ”Mårten Sjöbeck – bilder av ett svunnet kulturlandskap”

Leif Gren, tidigare antikvarie, och Annelie von Wowern, bildarkivarie vid Riksantikvarieämbetet, samtalar om och visar bilder av fotograf Mårten Sjöbeck. Sjöbecks syn på samspelet mellan människa och natur avspeglar sig i hans bilder och gör hans verk intressant och aktuellt även idag.

Varannan onsdagskväll kl. 17.30 bjuder Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek in till föreläsningar och samtal om olika ämnen eller öppna magasinsvisningar. 

Onsdag 22 mars: ”Mårten Sjöbeck – bilder av ett svunnet kulturlandskap”

Mårten Sjöbeck brukar ses som grundaren av den svenska markhistorien. Det syftar på synsättet att varenda liten yta har en historia av markanvändning, även om man kommer långt ut i skogen eller på fjället. Sjöbeck arbetade på SJ och skrev böcker landskapsvis för att popularisera tågresandet. Samtidigt skrev han, från 1920-talet, en lång rad artiklar i facktidskrifter och hur markanvändning skiftat genom tiderna. Det väckte då inget större intresse, men idag har hans synsätt och metoder blivit ovärderliga för natur- och kulturmiljövården.

Mårten Sjöbeck var förstklassig stilist, både som författare och fotograf. Han tog själv de bilder han behövde till sina böcker och artiklar. Det blev tusentals foton, och närmare sju tusen av dessa finns idag i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA). I stort sett i varenda bild ville han lyfta fram olika historier som man kunde utläsa av vad man såg.

Bild av Leif Gren
Leif Gren.Foto: Leif Gren (CC BY)

Leif Gren har till största delen haft sitt yrkesverksamma liv som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Till arbetsuppgifterna hörde frågor om hur landskap och fornlämningar förvaltas, och samverkan mellan natur- och kulturmiljövård. Leif är nu pensionär och pendlar mellan Alvastra och Stockholm.

Porträttbild, kvinna i landskag
Annelie von Wowern. Foto: Annelie von Wowern (CC BY)

Annelie von Wowern Arkivarie och arkivpedagog. På Riksantikvarieämbetet arbetar hon som bildarkivarie. Det ligger henne varmt om hjärtat att synliggöra och berätta om de fantastiska bildsamlingar som finns i arkiven på Riksantikvarieämbetet, med förhoppningen att fler ska upptäcka materialet och dess potential.

Läs mer

Hela programmet för vårens “Onsdagskvällar i Östra stallet” och mer om den publika programverksamheten hos Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns på: raa.se/motesplats-arkiv-och-bibliotek

Evenemangsinformation

Plats: Storgatan 43, Stockholm, Östra stallet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang