Bild på Agnes Geijer vid ett skrivborf
Agnes Geijer. 1940 Foto: (PDM)

Onsdagskväll i Östra stallet: Vem var Agnes Geijer?

Den 20 september får du möta Margareta Nockert, professor i textilvetenskap, som berättar om textilhistorikern Agnes Geijer (1898 – 1989). Geijer tog över arbetet på Pietas textilkonserveringsateljé efter sin moster Agnes Branting. Tillsammans med kollegorna utförde hon omfattande forskning och stora insatser gjordes för att rädda och bevara historiska textilier.

Onsdag 20 september: ”Vem var Agnes Geijer?”

Agnes Teresa Geijer, (1898 – 1989) var en svensk textilhistoriker. Hon disputerade 1938 vid Uppsala universitet på en avhandling om textilfynden från Birkas gravar. I sin forskning behandlade hon också siden och brokader samt medeltida textilier.

Men redan år 1930 tog Agnes Geijer över sin moster Agnes Brantings ledande arbete på Pietas textilkonserveringsateljé. Det fortsatte hon med fram till 1949 då Pietas textilateljé blev statlig verksamhet inom Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Agnes Geijer fick då uppdraget som chef för textilavdelningen. Tillsammans med kollegor utförde hon omfattande forskning och gjorde stora insatser för bevarandet av historiska textilier.

Agnes Geijer var mycket engagerad, bokligt bildad och praktiskt kunnig inom sitt område. Kunskaper som hon sammanställde i boken Ur textilkonstens historia (1972). Boken översattes bland annat till engelska och har använts på utbildningar inom det textila området. Men den blev också känd utanför akademins värld.

Genom en donation från Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning finns numera såväl Agnes Geijers personarkiv som hennes boksamling hos Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek.

Bild av Margareta Nockert
Margareta Nockert Foto: Okänd (PDM)

Margareta Nockert är fil. dr i arkeologi och professor emerita i textilvetenskap, med inriktning på textil- och dräkthistoria vid Uppsala. Nockert har arbetat vid Riksantikvarieämbetets textilavdelning och Statens historiska museum.

Läs mer

Hela programmet för höstens “Onsdagskvällar i Östra stallet” och mer om den publika programverksamheten hos Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns på:  raa.se/motesplats-arkiv-och-bibliotek

Evenemangsinformation

Plats: Storgatan 43, Stockholm, Östra stallet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang