Gul trekantig varningsskylt med älgmotiv och texten SKÅNK.
SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv. Årets konferens har temat "Skogligt mångbruk och kulturarv". Foto: (CC0)

Välkommen till konferensen SKÅNK – skogligt mångbruk och kulturarv

För fjärde gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Denna gång står Karlstad universitet tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län som värd för konferensen som genomförs i Sunne.

SKÅNK är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

När och var: 22–24 oktober 2024 i Sunne (lunch till lunch).

Just nu efterlyser vi konferensbidrag

SKÅNK 2024 fokuserar på mångbruk och kulturarv, och bjuder in verksamma vid myndigheter, universitet, NGOs, näringslivet, studenter och andra intresserade att presentera papers och posters på följande teman:

  • Hur kan kulturarv, traditionell kunskap och historiska bruk av skogen bidra till att utveckla mångbruk
    av skogen idag och i framtiden?
  • Vilka effekter får mångbruk av skogen på kulturarv och kulturmiljöer?Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?

Välkommen att lämna in konferensbidrag här senast den 15 april: axacoair.se/go?vBTmWG0l

Läs mer om konferensen och att lämna konferensbidrag: ”Call for papers” (pdf) 

Anmälan

Anmälan till själva konferensen öppnar i maj. Vi återkommer med länk till anmälan.
Sista anmälningsdag är den 14 juni.


Om SKÅNK

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behövs plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.

Evenemangsinformation

Plats: Sunne, Värmland
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium