Under 2019 års Kulturarvsdag i Bohuslän kan du bland annat pilgrimsvandra från St Olofs källa. Foto: ( PDM)

Kulturarvsdagen i Bohuslän

Var med fira kulturarvet! Här kan du se vilka arrangemang som deltar i ditt landskap och under vilka dagar.

2019

Fredag 6 september

Lördag 7 september

Söndag 8 september