Några personer går över gräsmattan mot en stor rödmålad äldre byggnad med en elegant dekorerad brokvist. Huset är byggt i trä och har tre synliga våningar med fönster med vita karmar.
Hälsingegården Jon-Lars i Långed, en av de sju världsarvsgårdarna. Foto: (CC BY)

Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Under evenemanget kan alla som vill ta del av lokala arrangemang som visar kulturmiljöer, kulturlandskap samt kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar, och höra historierna kring dessa. Alla som vill är välkomna att medverka med arrangemang dit allmänheten bjuds in till besök och guidning.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar flera miljoner besökare till mer än 100 000 lokala evenemang. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Firats i Sverige sedan 1988

År 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det först kallades och därefter ”Kulturhusens dag” fram till 2009. Sedan 2015 har evenemanget i Sverige utökats med flera dagar – utöver söndagen, även fredag och lördag – framförallt för att möjliggöra för arrangörer som inte har öppet på söndagen att bidra med lokala arrangemang för att göra kulturarvet mer tillgängligt för alla.

Teman i Sverige

 • 2024 Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser
 • 2023 Levande kulturarv
 • 2022 Hållbart kulturarv
 • 2021 Kulturarv för alla
 • 2020 Kulturarv och lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.
 • 2019 Konst och underhållning
 • 2018 Dela kulturarvet
 • 2017 Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter
 • 2016 Tidens rörelser, om folkrörelser och samhällsengagemang
 • 2015 Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria
 • 2014 I krigens spår
 • 2013 Människors mötesplatser
 • 2012 Under ytan
 • 2011 Gröna platser
 • 2010 Kulturens vägar
 • 2009 Sverige – Finland, en delad historia
 • 2008 Smaka på Husen – rum för framställning, tillredning eller utskänkning av mat och dryck
 • 2007 K-märkt
 • 2006 Möten och avsked
 • 2005 Maritima miljöer
 • 2004 Hus i goda händer
 • 2003 Idrottens miljöer
 • 2002 Rum för religion
 • 2001 Bostad och centrum – vårt moderna kulturarv
 • 2000 Skolhus
 • 1999 Järnvägsmiljöer
 • 1998 Stadens torg
 • 1997 Försvarsbyggnader genom tiderna
 • 1996 Parker och trädgårdar
 • 1995 Industri och hantverk
 • 1994 Nöjen och samling
 • 1993 Hus med historia
 • 1992 Räddade hus!
 • 1991 Personliga hus
 • 1990 Öppet hus, kulturhistoriska byggnader och hus
 • 1989 Öppet hus, offentliga byggnader
 • 1988 Öppet hus, byggnader på landsbygden

Se även: European Heritage Days – Europarådets och Europeiska kommissionens webbplats

 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Event