Fikamingel på Samlingsforum 2017Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2019

Aktiva samlingar – berättelser, betydelser och bruk

21–22 november på Sörmlands museum i Nyköping

Hur kan museisamlingar bli synligare, mer tillgängliga och framför allt mer användbara och använda i olika sammanhang? Hur kan samlingarnas berättelser än tydligare få träda fram? Hur kan samlingarna inspirera till vidare reflektion, förståelse, nya perspektiv och fungera som utgångspunkt för nyskapande? Och vilken betydelse har de fysiska samlingarna i den digitala tidsåldern?

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, inspiration och möten med gamla och nya bekantskaper. Konferensen startar kl. 12.00 torsdagen den 21 november och avslutas kl. 15.00 fredagen den 22 november. Program och länk till anmälningssida annonseras i början av september.

Samlingsforum arrangeras i år av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Sörmlands museum och Sveriges Museer. Årets värd är Sörmlands museum i Nyköping med sitt nya museihus och sitt nyskapande sätt att arbeta mångsidigt och aktivt med sina samlingar. I samband med årets Samlingsforum kommer Nordiska konservatorförbundet Sverige att dela ut priset Bevare mig väl – Årets kulturvårdsgärning 2019.

Obs! Konferensen är fullbokad.

Ladda ner preliminärt program som pdf.

 

Preliminärt program

Torsdag, 21 november

12.00–13.00 | Lätt lunch och registrering

13.00–15.00 | Hörsalen

Välkommen! Moderator: Lisa Nilsen
Museichef Karin Lindvall

Sörmlands museum om Berättande magasin och samlingar
Karin Lindvall & Peter Ostritsch, Sörmlands museum

Föremål för klimatförändring: antropocena frågor
Klas Grinell, Göteborgs universitet

Sveriges Museers verktygslåda för samhällsutveckling
Sofia Embrén, Sveriges Museer

Samlingsforum 10 år! En tillbakablick
Lisa Nilsen & Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet

15.00–15.30 | Kaffe och kaka

15.30–17.10 | Hörsalen

Så får vi tingen att tala! Hur man kan berätta om föremål i film och med ljud
Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund

Handling Collection och tillgänglighet till samlingarna
Christian Stadius & Anders Lindeberg-Lindvet, Tekniska museet

Hur förvaltar vi användandet av samlingarna?
Susanne Granlund & Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum

Samarbete, samordning och samlingsförvaltning
Anna Javér & Anna Billing Wetterlundh, Göteborgs stad

Digital förvaltningsplan vid Statens museer för världskultur
Anna Schottländer, Statens museer för världskultur

Från inaktiv till proaktiv. Att berätta berättelser om två anatomiska samlingar
Jenny Bergman, Historiska museet vid Lunds universitet & Ann Gustavsson, Karolinska Institutet

17.10 | Avrundning av dagen

Museet är öppet fram till middagen.

19.00–22.00 | Middag på Sörmlands museum

Nordiska Konservatorsförbundet Sverige delar ut Bevare mig väl – pris för årets kulturvårdsgärning.

 

Fredag, 22 november

08.30–10.00 | Berättande magasin

Efter en kort introduktion i trappen får vi besöka Sörmlands museums Berättande magasin och träffa museets medarbetare.

10.00–10.30 | Kaffe och smörgås

10.30–12.00 | Valbara seminarier och workshoppar

Alt. 1      Workshop: Berättelser mellan representation och det individuella
Museer står inför en stor utmaning när det gäller att samla in och visa de många olika rösterna som finns i vårt heterogena samhälle. En viktig fråga som kommer upp i detta sammanhang är hur museer kan samla in och visa individuella röster utan att reducera dem till representanter av en viss (etnisk, religiös, politisk etc.) grupp. Under den här workshoppen kommer Peter Ostritsch och Hanna Aili från Sörmlands museum leda en diskussion utifrån sina erfarenheter från insamlingar som gjordes med utgångspunkt i att komplettera de berättande magasinen. (Obs! Nyinsatt)

Alt. 2      Presentation och samtal: Att undersöka tingen genom Tingens metod
Projektet Tingenes Metode i Norge sätter ljuset på museiföremålen (tingen) och deras mångfald betydelser genom den ursprungliga betydelsen av ”ting”, den tidiga formen för politisk församling (storting). Projektet har inspirerat tre svenska museer; Malmö museer, Tekniska museet och Göteborgs stadsmuseum att testa metoden i sin utställningsverksamhet det senaste året. Henrik Treimo, initiativtagare till projektet på Norsk Teknisk Museum i Oslo berättar om metoden och om det fortsatta forskningsprojektet ”Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse”. Vilken typ av kunskap produceras på museerna och hur ska museerna anpassa sin verksamhet för kunskapsutveckling? Medverkande: Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum och Helene Larsson Pousette, Riksantikvarieämbetet.

Alt. 3      Seminarium: Lån inom Sverige: tillgänglighet, bevarande och god praxis
Arbete med lån är för många museer en stor del av verksamheten. Utlån är ett sätt att tillgängliggöra samlingar och kunskap utanför det egna museet. Genom inlån kan berättelser i utställningar berikas. Temat för seminariet är lån inom Sverige, lån mellan stora och små museer och utlån till andra organisationer. Praktiska frågor kring kostnader, avtal och rutiner kommer att diskuteras. Medverkande på seminariet är Åsa Axberg från Hallands kulturhistoriska museum, Christina Tengnér från Armémuseum samt Karin Sandstedt från Nationalmuseum.

Alt. 4      Seminarium: Samlingsöversyner: varför, när och hur?
Ju mer kunskap som finns om samlingen desto lättare är det att använda den. Samlingsöversyner kan göras på olika sätt och för olika syften. Ett skäl kan vara att förstå en samlings betydelse. Det kan också vara praktiska skäl som magasinsflyttar, utställningar eller gallring. Vid översyner som rör många objekt uppstår ofta frågan om hur en översyn görs effektivt och vilka verktyg som kan användas som stöd. Medverkande på seminariet är Åsa Lindgren från Statens maritima och transporthistoriska museer, Lars Holstein från Västerbottens museum, Grethe Paulsen Vie från Haugalandmuseet och Minna Sarantola-Weiss från Helsingfors stadsmuseum.

12.00–13.00 | Lunch

13.00–15.00 | Hörsalen

Mod, jämställdhet och rösträtt – om teman som inte synliggjorts av museet
Fiffi Myrström, Bohusläns museum

Bekönade rum: Mångdimensionella vandringar i stadens historia
Frida Granat, Stockholms stadsmuseum

”Gladan” – att samla bilder i dialog
Bo Larsson, Stockholms stadsmuseum

Kultursamverkan – lite mer än en modell
Per Lundin, Blekingearkivet

Avslutande diskussion
Panelsamtal

14.50–15.30 | Kaffe och kaka