Konsthantering handlar inte bara om konst, utan om hantering av alla kulturhistoriska objekt oavsett materialkategori eller objektkategori. Foto: ( CC BY)

Om konsthantering

Konsthantering är en del av det praktiska arbetet med konst och kulturarv: emballering, montering, inramning, rumsförberedelse, installation, hängning, förflyttning, transport, uppackning, magasinering och riskhantering.

Titeln konsthanterare är ovanlig, men arbetsområdet berör många funktioner på museer och inom offentlig förvaltning. Konsthanterare är professionella som utför praktiska arbetsuppgifter direkt kopplat till enskilda objekt eller till hela samlingar. De verkar på museer, i kulturhistoriska miljöer och i offentliga rum, på konsthallar, gallerier, i utställningar och magasin.

Konsthanterare arbetar nära registratorer, koordinatorer, konservatorer, curatorer, intendenter och designers. De har ett ansvar för att hantera objekten säkert, effektivt och i enlighet med överenskommelser. Konsthanterarens uppgifter handlar ofta om emballering, montering och inramning av objekt, rumsförberedelse, installering och hängning, förflyttning, transport, uppackning, magasinering och riskhantering.

Objekten som konsthanterare arbetar med kan ha olika sorters värde, roll och funktion. Det kan vara konstverk, kulturhistoriska föremål i samlingar, konsthantverk och även rekvisita och scenografi. Gemensamt är att objekt behöver hanteras i förhållande till deras värde, omvärldens krav och organisationernas mål och förutsättningar.

Konsthanterare behöver enskilt eller tillsammans med andra hitta lösningar på tillgänglighet, ljussättning, klimatövervakning, design, och säkerhet. Konsthanterares uppgifter och ansvarsområden, praxis och system varierar mycket från institution till institution. Också titlar och ansvarsområden varierar.

Hantering av objekt på museerna ökar. Det kan vara magasinsflyttar, tillgänglighetsarbete och mera frekventa lån i samband med allt mer komplicerade utställningar. Det innebär att riskerna för såväl människor som för kulturarvet också ökar. Mer och mer av insatserna upphandlas och utförs av externa parter. För ett rikt och varierat kultur- och konstutbud med internationella tentakler in i och ut ur landet bör konsthanteringens varierade arbetsuppgifter utföras enligt god praxis. Därför har Riksantikvarieämbetet uppmärksammat behovet av branschmöten, diskussionsytor, metodstöd och kompetensutveckling.

Konsthantering är grundläggande för allt konst- och kulturarvsarbete. Därför behövs särskilda insatser för att uppmärksamma branschens aktörer på behovet av utveckling och samverkan kring konsthantering.