Gokosho/Vajra ("åskvigg"), Japan 1400-tal. Foto: (CC BY)

Återblick: Webbinarier Forska på och berika digitaliserade samlingar 2020

Är du forskare eller forskarstudent som vill få bättre kunskap om hur du kan dra nytta av samlingsdata, även om du inte är digital expert? Är du museiintendent som vill öka forskares intresse för att arbeta med samlingarna, både digitalt och fysiskt? Hur kan museer och forskare samarbeta för att öka kvaliteten på samlingsinformationen? (For English, see below.)

Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet anordnar webbinarier och en workshop med stöd av Europeana Research Grants Programme. Fokus ligger på hur man kommer åt, använder och berikar metadata i digitaliserade samlingar. Eventet vänder sig framförallt till dig som är forskare eller forskarstudent i humaniora och samhällsvetenskap, eller till dig som jobbar med samlingar, digitalisering och/eller forskningsstrategier på museum. Inga förkunskaper i digital humaniora krävs.

Eventet ska ge inspirerande exempel och handfasta råd, men kommer också ge forskare och museipersonal möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och behov som finns hos respektive grupp. Fokus kommer att ligga på att öka forskares förmåga att hitta och att använda digital samlingsinformation, samt att visa hur forskningsresultat kan levereras så att de blir till nytta även för samlingsförvaltarna. Workshoppen ska bidra till att belysa kulturarvssamlingarnas potential att generera ny kunskap genom forskning och förmedling.

Resultat från eventet och inspelningarna av de öppna webbinarierna publiceras här

Under hösten 2020 arrangeras workshops via zoom.

In English

Workshop on digitised collections 2020: Enriching research – enriching metadata – read more.