Kompass. Foto: Peter Häll, Tekniska Museet- CC-BY

Återblick: Webbinarieserien Berika medata – Berika samlingar 2020

Den 10–16:e juni 2020 arrangerades vi sex olika webbinarier. Dessa spelades in och kommer att bli tillgängliga att se även i efterhand. Programmet hittar du här.

Webbinarierna tillgängliggörs efter redigering på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal, på en egen Spellista.

Du kan även hitta inspelningarna samt mer information och resurser på denna webbsida.

Mer information om talarna och deras ämnen. 


Programme (In English)

The webinars were recorded and are being made available on this Playlist on YouTube as soon as they are edited and subtitles have been added.

Information about the invited speakers and their topics.

Organizers: Åsa Larsson (Swedish National Heritage Board), Anna Foka (Uppsala University)

Wednesday June 10th

Session 1: Researching and enriching digitalised collections

13.00 – 14.15    Anna Foka (Uppsala University): Enriching the invisible stories of women – Carl Sahlin’s Collection at the National Museum of Science and Technology (Video)

14.15 – 14.45    Break/Fika

14.45 – 16.00    Stuart Dunn (King’s College, London): Ancient Itineraries – Exploring Digital Art History (Video)

Thursday June 11th

Session 2: Metadata for the Humanities and museums

13.00 – 14.15    Koraljka Golub (Linnaeus University): Searching for humanities – The promise of digital

14.15 – 14.45    Break/Fika

14.45 – 16.00    Karin Glasemann (Nationalmuseum): Use and let reuse! Digitisation, data enrichment and access at Nationalmuseum

Tuesday June 16th

Session 3: Aggregating, enriching and sharing collections

13.00 – 14.15   Enrichment and Outreach for Collections:

  1. Hugo Manguinhas (Europeana): Enriching Europeana
  2. Albin Larsson (Europeana): Saint George on a Bike: AI and improving the quality and quantity of metadata 
  3. Larissa Borck (Swedish National Heritage Board): Boost your collections’ reach on external platforms

14.15 – 14.45    Break/Fika

14.45 – 16.00    Mia Carlsson & Marcus Smith (Swedish National Heritage Board): SOCH/K-Samsök – Aggregating national collection metadata

 


Arrangeras i samarbete med Uppsala universitet med stöd av Europeana. (CC0)