Arkeologidagen i Norrbotten

Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. Här kan man under dagen besöka följande arrangemang:

Visst är det väl dags att arrangera temadagen Arkeologidagen även i Norrbotten! Vill du medverka eller tipsa någon annan att vara med? Läs mer här!

2018

  • Anmälda arrangemang presenteras efterhand från och med juni månad.

2017

  • Inga anmälda arrangemang

2016

  • Inga anmälda arrangemang