Två personer ses bakifrån gåendes på en väg. De bär friluftskläder och stora ryggsäckar på ryggen. i bakgrunden skymtar man havet.
Vandring längst Sankt Olavsleden. Foto: (CC BY)

Kulturrutter – ”Cultural Routes”

Kulturrutter är historiska platser eller nätverk som delar en historia eller geografi. Kulturrutterna täcker olika teman, exempelvis arkitektur, religiösa influenser, gastronomi och immateriellt kulturarv. Sverige deltar i sju av de fyrtiotalet kulturrutter som ingår i Europrådets program, Cultural Routes.

Programmet för kulturrutter, Cultural Routes, lanserades 1987 som ett sätt att lyfta fram Europas gemensamma kulturarv.

Genom programmet erbjuder Europarådet en modell för kulturarvsförvaltning och kulturarvsturism som värnar om mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, interkulturell dialog och ett ömsesidigt utbyte över landsgränser. Programmet ska möjliggöra synergier mellan offentlig sektor på olika nivåer, civilsamhälle, näringsliv och akademi.

Sverige är sedan 2020 medlem i Europarådets Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes (EPA) och Riksantikvarieämbetet är Sveriges officiella representant.

Resor i tid och rum

Europarådets drygt fyrtio kulturrutter är antingen historiska platser som binds samman geografiskt genom funktionella och historiska samband eller tematiska nätverk för innovativa aktiviteter och projekt kopplat till forskning och utveckling, erfarenhetsutbyte och hållbar kulturturism.

Kulturrutterna täcker en rad olika teman, exempelvis arkitektur, landskap, religiösa influenser, gastronomi och immateriellt kulturarv.

Sverige deltar i sju av kulturrutterna

  1. The Hansa
  2. Viking Routes
  3. European Cemeteries Route
  4. Route of Saint Olav Ways
  5. European Route of Megalithic Culture
  6. European Route of Industrial Heritage
  7. Transhumance trails

På Europarådets webbplats kan du läsa mer om kulturrutterna (coe.int) och nedan finns länkar till officiella websidor för respektive rutt.