Engelsbergs bruk. Lustgården med nödgården i bakgrunden
Engelsbergs bruk. Lustgården med nödgården i bakgrunden Foto: (CC BY)

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk i Västmanland anlades 1681 och utvecklades till ett av världens allra modernaste järnbruk under 1700-1800-talet. Anläggningen omfattar herrgård och park, brukskontor, arbetarbostäder och industribyggnader. Engelsberg är det enda bruket i Sverige som har kvar både byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen.

Järnframställningen i Engelsberg har anor från medeltiden, där de så kallade bergsmännen tidigt effektiviserade bruket av Bergslagens naturrikedomar. Men det var under 1700-talet som Engelsbergs bruk definitivt kunde räknas till ett av de viktigaste järnbruken, både inom och utanför landets gränser. Vid den för tiden hypermoderna anläggningen utvanns järnet ur bergslagens malm för att sedan bearbetas. Malmen kom från bergslagsgruvorna, medan träkolet, som var avgörande för upphettningen av materialet, kom från närbelägna skogar.

Engelsbergs bruk kom med tiden att bestå av ett femtiotal olika byggnader. Förutom mulltimmerhyttan och hammarsmedjan fanns det även ett våghus, där kolet och malmen vägdes. I dagkarlsbyggningen eller ”krogen”, som den också kallades, fanns utskänkning av brännvin samt övernattningsmöjligheter för de som gjorde dagsverken på bruket. År 1917 byggdes en lancashiresmedja med valsverk. Anläggningen omfattar också de två brukskontoren, trädgårdsmästarvillan, slaggstenstornen, spannmålsmagasinet, arbetarbostäder och ladugården. Engelsbergs bruk är i stort sett bevarat så som det såg ut efter den allra sista ombyggnationen gjordes 1870. Särskilt unika är masugn och smedja där vattenhjul, kross, blåsmaskin och hammare ännu fungerar.

Under större delen av 1700-talet ägdes Engelsbergs bruk av familjen Söderhielm och på 1800-talet av familjen Timm. Bruket såldes 1916 till generalkonsul Axel Ax:son Johnson som lade det under Avesta Jernverks förvaltning. Tre år senare lades verksamheten ned. Numera ägs och förvaltas Engelsbergs Bruk av Nordstjernan AB som restaurerade anläggningen under 1970-talet med hjälp av Riksantikvarieämbetet.

Under sommartid visas Engelsbergs bruk för allmänheten.

Engelsbergsbruk fördes in på världsarvslistan 1993.

Världsarvskommitténs motivering:

”Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600-1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.”

Se även:

Engelsbergs bruk
Ekomuseum – i Bergslagen
Engelsbergs Ironworks – Unescos webbplats

För mer information:

Fagersta kommun – telefon 0223-440 00
Fagersta turism – telefon 0223-444 64