Vy över Stora stöten, Falu koppargruva
Världsarvet Falun. Vy över Stora stöten, Falu koppargruva. Foto: (CC BY)

Falun och Kopparbergslagen

Från koppargruvan i Falun skeppades den rödglänsande metallen iväg för att bli tak på katedraler och palats över hela Europa. Idag är Stora Kopparberget och landskapet runtomkring ett unikt minne över Sveriges tidigaste historia som industrination.

Falun fick sina stadsprivilegier i mitten av 1600-talet. Då stod gruvan för två tredjedelar av världens totala kopparproduktion. Kopparbrytningen kan ha börjat redan på 700-talet men riktig fart på verksamheten blev det under medeltiden. Det första bevarade dokumentet, ett bytesbrev från 1288, undertecknades bland annat av Magnus Ladulås.

De många bevarade byggnaderna från 1600-talet och framåt är starka inslag i kulturmiljön. Vid själva gruvan finns bland annat administrationsbyggnader, hjulhus och stånggångar – ett system för kraftöverföring över långa avstånd. I landskapet omkring Stora Kopparberget står många imponerande herrgårdar. Falun med sin träbebyggelse, gruvan med sina sprängstenshögar och det väldiga dagbrottet Stora Stöten bildar tillsammans en karg men samtidigt färgstark miljö. Skalan går från svart till falurött och lejongult.

Utsläppen från malmhanteringen gjorde att träbyggnader i och omkring Falun svartnade och all växtlighet kvävdes. Vare sig träd, buskar eller ens mossor kunde överleva inom en radie av två och en halv kilometer från gruvområdet. Sagoförfattaren HC. Andersen besökte Stora Kopparberget år 1849 och skrev: ”Ingenstans fanns någon grönska, inte ett grässtrå stack upp ur vägrenen, inte en fågel flög förbi.”

Falu koppargruva har en lång tradition som turistmål. Den äldsta kända användningen av ordet ”turist” i svenska språket finns bredvid en akvarellskiss målad vid Stora Kopparberget 1824. Ett gruvmuseum öppnade redan 1922 och sedan 1970 finns också en besöksgruva. En hiss tar besökarna 55 meter under marken för en 600 meters promenad genom berget.

Stora Kopparberget och Falun fördes in på världsarvslistan 2001.

Världsarvskommitténs motivering:

”Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör att av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa.”

Se även:

Upptäck världsarvet Falun
Mining area of the Great Copper Mountain in Falun – Unescos webbplats

För mer information:

Falu kommun – telefon 023-830 00
Länsstyrelsen i Dalarna – telefon 023-810 00
Visit Dalarna – telefon 0771-62 62 62