Gammelstads kyrkstad i februarisol Foto: (CC BY)

Gammelstads kyrkstad

Gammelstad i Luleå är den största bevarade kyrkstaden i norra Norrland. Den är dessutom den enda som förenat Nordens två typer av trästäder – kyrkstaden och borgarstaden.

En kyrkstad är en samling stugor och stall där långväga sockenbor hade sin fasta punkt vid kyrkobesök. Här bodde man under de stora kyrkhelgerna, ting, marknader och andra tillfällen.

Orsaken till att kyrkstäder uppfördes i norr var just de stora socknarna i den här delen av landet. De långa avstånden gjorde det svårt för de sockenbor som bodde avlägset att ta sig till gudstjänsten och hem igen på en och samma dag. Istället besöktes kyrkan vid vissa särskilda kyrkhelger, då man stannade ett par dagar i den egna stugan och även uträttade andra ärenden i kyrkbyn. Principen för kyrkstäder uppstod troligtvis i samband med reformationen under 1500-talet, när större krav ställdes på kyrksamhet och kyrklig undervisning av allmogen.

Från och med 1300-talet var Gammelstad marknadsplats och centrum i en socken som tidvis omfattade nästan hela nuvarande Norrbottens län. I början av 1600-talet hade orten utvecklats till en kyrkstad och fick handelsprivilegier. Kyrkstugorna blandades med de bofastas gårdar och kyrkstaden kom att omfatta 424 byggnader.

Gammelstads unika miljö består av stenkyrkan från 1400-talet med omgivande kyrkstugor, ett medeltida gatunät och bebyggelse med rötter i 1600-talets borgarstad. Kyrkstugorna användes på traditionellt vis ända fram till 1950-talet. Idag fungerar kyrkstaden som ett levande samhälle där stugorna numera främst används i samband med konfirmationshögtiden vid midsommar.

Gammelstads kyrkstad fördes in på världsarvslistan 1996.

Världsarvskommitténs motivering:

”Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.”

Se även:

Gammelstads kyrkstad – Luleå kommuns webbplats
Church Village of Gammelstad – Unescos webbplats

För mer information:

Gammelstads turistbyrå – telefon 0920-45 70 10.
Världsarvskontoret/Luleå kommun – telefon 0920-45 51 11.
Länsstyrelsen i Norrbottens län – telefon 0920-960 00.