Sändarsalen med antennraden i bakgrunden, Grimeton Radiostation Foto: (CC BY)

Grimeton radiostation

Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-talet som en del i ett världsomspännande nätverk av radiosändare. Den är med sina imponerande antenntorn också ett av västra Sveriges största byggnadsverk och ett unikt teknikhistoriskt monument.

Anläggningen, med de sex imponerande antenntornen och ”Alexanderson-alternatorn”, är i dag den enda fungerade kvar i sitt slag och representerar ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna trådlösa kommunikationen.

Grimeton radiostation i Varberg uppfördes åren 1922-24, i en tid då behovet av säkra och snabba förbindelser med USA blev allt mer påtagligt. De transatlantiska kablarna var sårbara, i synnerhet i krigstid, och år 1920 beslöt riksdagen att anvisa nära 5 miljoner kronor för en ny ”storradiostation”.

Anläggningen levererades av Radio Corporation of America och utrustades med för tiden toppmodern utrustning. Sändaren i Grimeton togs i bruk den 1 december 1924 och stationen invigdes officiellt av kung Gustaf V den 2 juli 1925. Den ingick då i ett internationellt nätverk av liknande anläggningar och kom att få stor betydelse för telegramtrafiken över Atlanten.

Grimetons stolthet, och själva hjärtat i anläggningen, är långvågssändaren – den så kallade Alexanderson-alternatorn. Den är uppkallad efter den svensk-amerikanske uppfinnaren och ingenjören Ernst Fredrik Werner Alexanderson (1878-1975).

Alexanderson, som av amerikanerna kallades ”radions trollkarl”, var en pionjär inom elektroteknik och elektronik. Under sin levnad fick han över 300 patent beviljade och var en av de första att experimentera med radio- och tv-teknik. Långvågssändaren i Grimeton är den sista kompletta och funktionsdugliga Alexandersonsändaren i världen.

En annan viktig – och iögonfallande – del av anläggningen är de sex 127 meter höga antenntornen. Tornen är placerade med 380 meters mellanrum och försedda med 46 meter breda tvärarmar. Mellan tornen går åtta ledare för antennströmmen. Radiovågorna strålar ut från vertikala antennledare, en från varje torn.

I skuggan av masterna ligger de väl bevarade stationsbyggnaderna, ritade av arkitekten Carl Åkerblad. Invid stationen ligger också en liten by med bostäder för personalen.

Världsarvskommitténs motivering:

”Grimeton radiostation är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget. Radiostationen är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden.”

Se även:

Världsarvet Grimetons webbplats
Föreningen Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner
Grimeton Radio Station, Varberg – Unescos webbplats

För mer information:

Världsarvet Grimeton Radiostation  – telefon 0340-67 41 90
Varbergs turistinformation  – telefon 0340-868 00
Länsstyrelsen Halland  – telefon 035-13 20 00